ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΙΣ

 

In.ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ ΔΙΑ/ΣΜΟΥ

ΑΡΧΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΛΗΞΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ-
ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δ. 45/09

ΠΟΛΕΜΙΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ-ΑΕΡΙΩΝ»
ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ
«ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ»

914.530,00€
ΜΕ Φ.Π.Α.

22/02/2010 
14:00

23/02/2010  10:00

Δ. 59/09

ΠΟΛΕΜΙΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (2)ΤΟΥ
251 ΓΝΑ

142.800,00€
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ

ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ

Δ. 76/09

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ε.Σ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
2.000ΤΕΜ. ΥΠΝΟΣΑΚΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ

202.300,00€

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Δ. 73/2009

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛ. ΑΣ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (55)
ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1.050.000,00€

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Δ. 77/09

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ε.Σ.

Α) 8.000ΤΕΜ.
ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ  
Β) 15.000 ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

1.790.000,00€

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Δ. 78/09

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ε.Σ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
60.000 ΖΕΥΓΩΝ ΑΡΒΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ Ι

3.900.000,00€

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Δ. 79/09

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ε.Σ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 120.000 ΖΕΥΓΩΝ ΑΡΒΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ΙΙ

7.800.000,00€

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Δ. 3491/ 26.01.2010

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

8.116,28€
ΜΕ Φ.Π.Α.

19/02/2010  10:00

19/02/2010  10:00

Δ. 3853/ 27.01.2010

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

26.049,10€
ΜΕ Φ.Π.Α.

22/02/2010  10:00

22/02/2010  10:00

Δ. 2/10

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ  «ELECTRON TUBES ΤΩΝ IFF RADAR  MPDR-90»

533.000,00 €

15/04/2010 13:00

16/04/2010 10:00

Δ. 3/10

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ(56) CAD/PAD KIT SEAT CTG NCN: 1377-ΑΑ-130-0041, P/N: MBEU 179015-1, NCAGE:U1604 Α/Φ T-6»

525.000,00 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

19/04/2010 13:00

20/04/2010  10:00

Δ. 4/10

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΟΣ (61) ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ RHEINMENTAL» 

223.809,00 €
ΜΕ  Φ.Π.Α.

21/04/2010  13:00

22/04/2010 10:00

Δ. 5/10

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «ΚΙΤ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ PWC SB Nο 21661 Α/Κ PWC 123AF, Α/Φ CL- 415»

626.391,98 €
ή 900.000,00 USD με Φ.Π.Α

22/04/2010 13:00

23/04/2010 10:00

Δ. 6/10 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  «ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΔΗΣΗΣ ΑΦΟΥΣ Α/ΤΑ-7E/C»

556.600,00 €

14/04/2010 13:00

15/04/2010  10:00

Δ. 7/10 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ  «SPARK PLUG (μπουζί) Α/Κ R2800 CA3, ΑΦΟΥΣ   CL-215», ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ  2010-2012

200.000,00 €

12/04/2010 13:00

13/04/2010 10:00

Δ. 47/ 18.02.2010

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

190.000,00€
ΜΕ Φ.Π.Α.

10/03/2010  10:00

10/03/2010  13:00

Δ. 1069/ 08.2.2010

ΔΗΜΟΣ
ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

61.966,84€

04/03/2010  10:00

04/03/2010  10:00

Δ. 4687/ 02.02.2010

ΔΗΜΟΣ
ΣΕΡΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2010

228.767,38€
ΜΕ Φ.Π.Α.

26/02/2010  10:00

26/02/2010  10:00