ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΌΠΟΙΗΘΗΚΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ LEARNING COMMUNITY
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΕΡΧΗ ΣΕΡΡΩΝ,ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΚΟΤΣΕ ΝΤΕΛΤΣΕΒ
,ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ BLAGOEVRAD & ΠΟΛΛΑ ΜΕΛΗ ΈΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΤΟ HOTEL ΕΡΩΔΙΟΣ Ν.ΣΕΡΡΩΝ