Διενέργεια Διαπραγμάτευσης Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού, με Ενσφράγιστες Προσφορές για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης(catering) 3.000 Προσφύγων-Μεταναστών που θα στεγαστούν στο Κτιριακό Συγκρότημα <<COMPLEX A>> στο Κτήμα <<Γ. και Γ. Κορδογιάννης

Κατεβάστε το συνημμένο