Διενέργεια Διαπραγμάτευσης Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού, με Ενσφράγιστες Προσφορές για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης(catering) 600 Προσφύγων-Μεταναστών που θα στεγαστούν στο βιομηχανικό χώρο περιοχής Σίνδου της ετα

Κατεβάστε το συνημμένο για πλήρη ενημέρωση