ΔΙΚΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Από το 2012 το Επιμελητήριο Σερρών διεκδικούσε την καταβολή των οφειλόμενων οικονομικών ενισχύσεων των ετών 2010 – 2015 προς τις μεταποιητικές επιχειρήσεις του Ν. Σερρών καθώς και την αύξηση του ποσοστού επιδότησης αυτών. Οι ανεξόφλητες επί δεκαετία απαιτήσεις προκάλεσαν τεράστια ζημία στις μεταποιητικές μας επιχειρήσεις και οδήγησαν σε απώλεια πολλών θέσεων εργασίας.

Με τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών σε Σχέδιο Νόμου που βρίσκεται υπό συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή προτείνεται ο συμψηφισμός των ανεξόφλητων μέχρι τις 31.12.2015 απαιτήσεων των δικαιούχων της επιδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 1767/1988, με υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις του Δημοσίου έναντι αυτών.

Πρόκειται για μία διάταξη που επιλύει ένα τεράστιο και χρόνιο πρόβλημα, ενισχύει τη ρευστότητα των εγκατεστημένων σε παραμεθόριες περιοχές μεταποιητικών επιχειρήσεων και διασφαλίζει θέσεις εργασίας, δικαιώνοντας τις συνεχείς προσπάθειες του Επιμελητηρίου Σερρών προς την κατεύθυνση αυτή.

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Σερρών ευχαριστεί τους αρμόδιους Υπουργούς για την έμπρακτη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δεσμεύεται να συνεχίσει να διεκδικεί την επέκταση της καταβολής της επιδότησης του κόστους μισθοδοσίας και για τα έτη 2016-2020 καθώς και την αναδρομική αύξηση του ποσοστού επιχορήγησης του Ν. Σερρών.