Ημέρα: 14 Ιουλίου 2020

ΔΙΚΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Με τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών σε Σχέδιο Νόμου που βρίσκεται υπό συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή προτείνεται ο συμψηφισμός των ανεξόφλητων μέχρι τις 31.12.2015 απαιτήσεων των δικαιούχων της επιδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 1767/1988, με υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις του Δημοσίου έναντι αυτών.