ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓ.ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Δείτε στο συνημμένο αρχείο περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά Αρχεία: