Ημέρα: 7 Οκτωβρίου 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σέρρες,    07.10.2015Αριθ. Πρωτ: 5102ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΑρ. Διακήρυξης 5101/ 07.10.2015Το Επιμελητήριο Σερρών προκηρύσσει Πρόχειρο Δημόσιο διαγωνισμό με γραπτές κλειστές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το έργο «Παροχή δικαιώματος χρήσης ηλεκτρονικής εφαρμογής ανταλλαγής γνώσεων μέσω διαδικτύου, για την δικτύωση και την επικοινωνία των εταί…..