Δυνατότητα δωρεάς για αγορά ιατρικών μηχανημάτων στο πλαίσιο αναγκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του κορωνοϊού

Το Επιμελητήριο Σερρών, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου και στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, θα διαθέσει το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) για αγορά ιατρικών μηχανημάτων, τα οποία και θα μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών για κάλυψη των άμεσων αναγκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του κορωνοϊού.

Όσες επιχειρήσεις – μέλη μας επιθυμούν να βοηθήσουν, αυξάνοντας το ποσό που θα διατεθεί από το Επιμελητήριο, μπορούν έως την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020, να καταθέσουν το ποσό που επιθυμούν σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:

ΙΒΑΝ: GR18 0990 0100 0030 1000 0158 900

Τράπεζα: Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας

Δικαιούχος: Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Αστική Εταιρία Ν. Σερρών

ή

ΙΒΑΝ: GR35 0140 8100 8100 0200 2015 703

Τράπεζα: Alpha Bank

Δικαιούχος: Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Αστική Εταιρία Ν. Σερρών

 

Παρακαλούμε θερμά όπως μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail info@epaneser.gr. Για το ποσό της κατάθεσης θα εκδοθεί σχετικό παραστατικό.

 

Πληροφορίες: Τ: 2321099744 | F: 2321099740 | E: info@epaneser.gr