Ημέρα: 26 Μαρτίου 2020

Δυνατότητα δωρεάς για αγορά ιατρικών μηχανημάτων στο πλαίσιο αναγκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του κορωνοϊού

Το Επιμελητήριο Σερρών, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου και στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, θα διαθέσει το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) για αγορά ιατρικών μηχανημάτων, τα οποία και θα μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών για κάλυψη των άμεσων αναγκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του κορωνοϊού.
Όσες επιχειρήσεις – μέλη μας επιθυμούν να βοηθήσουν, αυξάνοντας το ποσό που θα διατεθεί από το Επιμελητήριο, μπορούν έως την Τρίτη 31 Μαρτίο…..