Δύο νέες δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων

Κυρίες, Κύριοι,

Σας ενημερώνουμε για δύο νέες δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων που
προκηρύχτηκαν από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγκεκριμένα το
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΙΣ
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»:

ΔΡΑΣΗ 1«Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων
επιχειρηματιών (σε φάση start-up)»

ΔΡΑΣΗ 2 «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και
εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής
κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην
αγορά εργασίας»

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων ξεκινά από τις 15 Νοεμβρίου 2011 και
λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2012. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του
διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι παρατάθηκε εκ νέου έως την 1η Νοεμβρίου 2011 ηπροθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «Νέα ΚαινοτομικήΕπιχειρηματικότητα».Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο ΓραφείοΠληροφόρησης Επενδυτών του Επιμελητηρίου Σερρών, κα Θωμαή Μπόζιου, τηλ:2321099732.

 

Ακολουθεί συνημμένο αρχείο. 

Σχετικά Αρχεία: