Ενδεικτικός κατάλογος προκηρύξεων κρατών-μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνδεδεμένων χωρών και Κίνας για την έρευνα της νόσου COVID-19

Σας επισυνάπτουμε, σύμφωνα με ενημέρωση του Γραφείου ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο, έντυπο “European Initiatives for Research on CPVID-19”, όπως περιήλθε από την εκεί Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο καταγράφονται οι μέχρι την 27η Μαρτίου 2020 δημοσιευθείσες προκηρύξεις για ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19.

Σχετικά Αρχεία: