Ενεργειακή Αξιοποίηση της Βιομάζας – Αγριαγκινάρα, το παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Σερρών, στα πλαίσια της συνεισφοράς των φορέων αυτών στην οικονομική ανάπτυξη του πρωτογενούς του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα της οικονομίας της περιοχής μας, σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνουν με θέμα:
«Ενεργειακή Αξιοποίηση της Βιομάζας – Αγριαγκινάρα,
το παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Σερρών την Παρασκευή 9 Μαρτίου στις 18:30 μ.μ. σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
18:30 – 19:00     Προσέλευση συμμετεχόντων.
19:00 – 19:15     «Γενικά Στοιχεία για την Βιομάζα» Μυστακίδης Ζαφείρης, Γεωπόνος, Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Αν. Μακεδονίας.
19:15 – 19:30     «Η καλλιέργεια και οι χρήσεις της Αγριαγκινάρας» Βαγγέλης Σημανδράκος, Γεωπόνος, Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Δυτ. Μακεδονίας.
19:30 – 20:00     «Το παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας» Μιμίκος Κων/νος, Γεωπόνος Τ.Ε., υπεύθυνος προγρ/τος της αναπτυξιακής εταιρείας Δυτ. Μακεδονίας (ΑΝΚΟ Α.Ε.).
20:00 – 20:20     «Τοπικές πρωτοβουλίες αξιοποίησης της Βιομάζας – ευκαιρίες για επιχειρηματική αξιοποίηση» Αμπελίδης Θεόδωρος, Γεωπόνος, ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αν. Μακεδονίας.
20:20 – 21:00     Ερωτήσεις – Συζήτηση.
 
            Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.                                                               Ο Πρόεδρος του
    του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  Αν. Μακεδονίας                                                     Επιμελητηρίου Σερρών
           Ζαφείρης Μυστακίδης                                                               Χρήστος Μέγκλας