ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΟΥ Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) ΑΠΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 – Μεγάλο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων – Εποικοδομητικός διάλογος
Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι επιχειρήσεις και άλλοι ενδιαφερόμενοι για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες (ΑΠΕ) καθώς και ο Διευθυντής της ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Σερρών, στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας της Π.Ε. Σερρών, Τραπεζών και Δήμων, την Ενημερωτική Εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 από το Επιμελητήριο Σερρών σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για έργα ΑΠΕ στον αγροτικό τομέα και όχι μόνο.
Ειδικοί επιστήμονες του ΚΑΠΕ ανέπτυξαν διεξοδικά το νέο νομοθετικό πλαίσιο, εξηγώντας το καθεστώς που διέπει τις ΑΠΕ και τις εφαρμογές τους (φωτοβολταϊκά, γεωθερμία, αιολική ενέργεια, βιομάζα, βιοαέριο κλπ), ενώ παράλληλα γίνονταν ερωτήσεις και εύστοχες παρεμβάσεις από τους συμμετέχοντες με αποτέλεσμα τη διεξαγωγή εποικοδομητικού διαλόγου που κατέστησε την Ημερίδα ιδιαίτερα επιτυχή.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Χρήστος Μέγκλας, ευχαρίστησε τα στελέχη του ΚΑΠΕ για τη συνεργασία και τη διεξαγωγή της Ημερίδας, καθώς όπως είπε οι ΑΠΕ είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για τον αγροτικό και επιχειρηματικό κόσμο των Σερρών και η ανάπτυξη έργων ΑΠΕ είναι σημαντικός παράγοντας της εν γένει ανάπτυξης του Νομού Σερρών, που έχει πολλές δυνατότητες και προοπτικές στον τομέα αυτό.
Τις πολύ κατατοπιστικές εισηγήσεις μπορείτε να βρείτε στα επισυναπτόμενα.