ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΡΙΕΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΩΣ 31/03/2020 ΚΑΙ 2. ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – Πληρ: Ι. Κοτζαμπασίδης, Αναπληρωτής Διευθυντής, τηλ: 2321099731

ΣΕΡΡΕΣ 14/01/2020

ΠΡΟΣ: Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές
ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
1. Για την Τριετή Ανανέωση Ασφαλιστικής Αδείας με Καταληκτική Ημερομηνία 31/03/2020 – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
2. Για την Υποχρεωτική Προσκόμιση Πιστοποιητικού Γνώσεων και Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης (ισχύει για όσους δεν έχουν τριετή ανανέωση έως 31/03/2020)
Αγαπητά Μέλη μας, Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές,
   Βρείτε συνημμένα έγγραφη ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ με τα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για την Τριετή Ανανέωση Ασφαλιστικής Αδείας με Καταληκτική Ημερομηνία 31/03/2020, καθώς και Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.
    Όσοι από εσάς δεν έχετε να κάνετε τριετή ανανέωση Ασφαλιστικής Αδείας έως 31/03/2020 πρέπει να προσκομίσετε υποχρεωτικά, πάλι έως 31/03/2020, τα εξής:
Α) Πιστοποιητικό Γνώσεων (από τη χρονολογία Βεβαίωσης Επιτυχίας Εξετάσεων)
Β) Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννης Κοτζαμπασίδης, Αναπληρωτής Διευθυντής, τηλ: 2321099731