Ημέρα: 14 Ιανουαρίου 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΡΙΕΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΩΣ 31/03/2020 ΚΑΙ 2. ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – Πληρ: Ι. Κοτζαμπασίδης, Αναπληρωτής Διευθυντής, τηλ: 2321099731

ΒΡΕΙΤΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: – ΄Εγγραφη Ειδοποίηση για τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά της τριετούς ανανέωσης ασφαλιστικής αδείας έως 31/03/2020 και Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης – Διαβάστε σχετικά με την προσκόμιση Πιστοποιητικού Γνώσεων και Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης.