Ενμέρωση για τρέχουσες προκηρύξεις διαγωνισμών Κυπριακής Δημοκατίας (13 – 20.9)

Παρακαλούμε ανοίξτε τα συνημμένα αρχεία.

Με εκτίμηση,
Ελένη Βασιλειάδου

 

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων