Επίσκεψη του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κου Κωστή Χατζηδάκη Στο Επιμελητήριο Σερρών Σέρρες 03 Ιανουαρίου 2014

Συνάντηση με τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Σερρών είχαν το μεσημέρι στις 03.01.2014 ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνσιτικότητας, κ.κ. Κωστής Χατζηδάκης και Νότης Μηταράκης, αντίστοιχα κατά την επίσκεψή τους στο Ν. Σερρών
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Χρήστος Μέγκλας, επέδωσε στον Υπουργό φάκελο με τα εξής στοιχεία:

•    τις θέσεις μας για το θεσμικό ρόλο των Επιμελητηρίων, καθώς ο επιμελητηριακός θεσμός βάλλεται με την κατάργηση της υποχρεωτικότητας των συνδρομών των μελών.
•    την παρουσίαση οικονομικών και κοινωνικών δεικτών του Ν. Σερρών, ο οποίος σημειωτέον, βρίσκεται στην προτελευταία θέση ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ των Νομών της χώρας (στοιχεία ΑΕΠ 2010)
•    Πίνακα που δημιουργήθηκε από το Επιμελητήριο Σερρών έχουν αποτυπωθεί σε διάγραμμα τα στοιχεία Εισαγωγών – Εξαγωγών Νομών Μακεδονίας Θράκης 2012 του Γραφείου ΟΕΥ Βόρ. Ελλάδας του Υπουργείου Εξωτερικών (Νοέμβριος 2013), όπου διαπιστώνεται καταρχάς ότι τη μερίδα του λέοντος παίρνει ο Νομός Θεσσαλονίκης στις Εξαγωγές, ότι το ισοζύγιο εισαγωγών – εξαγωγών είναι αρνητικό για το σύνολο των Νομών Μακεδονίας – Θράκης και ότι ο Ν. Σερρών παρά τις τεράστιες δυνατότητές του, είναι μεταξύ των τελευταίων στις Εξαγωγές.

•    Δεύτερο πίνακα, που δημιουργήθηκε από το Επιμελητήριο Σερρών βάσει των στοιχείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), τα οποία αναφέρονται στις Βασικές Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής για τη Νέα Προγραμματικής Περίοδο 2014-2020, Μάιος 2013, και αποτυπώνει διαχρονικά (2004,2007 και 2011) την εξέλιξη του ποσοστού συμμετοχής των εξαγωγών των Νομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο σύνολο των εξαγωγών της ΠΚΜ. Και στον πίνακα αυτό ο Νομός Σερρών κατέχει την τελευταία θέση!

•    Στοιχεία από το Μητρώο του Επιμελητηρίου Σερρών με τον αριθμό των επιχειρήσεων ανά νομική μορφή που εγγράφηκαν και διαγράφηκαν κατά το χρονικό διάστημα 2008 έως σήμερα (Δεκέμβριος 2013) και πίνακα με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ΑΕ και ΕΠΕ βάσει κύκλου εργασιών (Πηγή: Ναυτεμπορική).

•    Την επισήμανση γενικών προβλημάτων λόγω οικονομικής κρίσης, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Ν. Σερρών και τις Προτάσεις μας – Πεδία Παρέμβασης για την προσέλκυση επενδύσεων, η υιοθέτηση των οποίων θα οδηγήσει στην ανάπτυξη του Ν. Σερρών και στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας γενικότερα και στοιχεία από τις προτάσεις στο Ν. Σερρών στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων ΠΕΠ όλων των κλάδων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου συνόδευσε τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης στην επίσκεψή τους στη Γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙ-ΚΡΙ .