ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 40 ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 2ου ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)

Πολύ χρήσιμη και διαφωτιστική υπήρξε η επίσκεψη των μαθητών των Τμημάτων «Εμπορίας-Διαφήμισης» και «Οικονομίας-Διοίκησης» του 2ου ΕΠΑΛ Σερρών στο Επιμελητήριο Σερρών την Τρίτη 05 Απριλίου 2016.

Συνολικά 40 μαθητές και μαθήτριες μαζί με τις καθηγήτριές τους περιηγήθηκαν στους χώρους του Επιμελητηρίου και ενημερώθηκαν από τον Οικονομικό Επόπτη του Επιμελητηρίου Σερρών, Θωμά Τενεκετζή, σχετικά με τη λειτουργία του Φορέα, τα μέλη από τα οποία αποτελείται, αλλά και τις πλείστες όσες οικονομικές του δραστηριότητες. Ο σκοπός της επίσκεψης είχε ενημερωτικό χαρακτήρα προκειμένου να γνωρίσουν οι μαθητές τον Επιμελητηριακό θεσμό. 

Ο κ.Τενεκετζής ενημέρωσε τους μαθητές για τις δράσεις του Επιμελητηρίου προς την κατεύθυνση της στήριξης του επιχειρείν και τις προσπάθειες που καταβάλλει για την ανάπτυξη του Ν.Σερρών και την προσέλκυση επενδυτών. Η επίσκεψη των μαθητών έγινε στο πλαίσιο της συμπλήρωσης της θεωρητικής κατάρτισης του Τομέας Οικονομίας – Διοίκησης με την πρακτική εφαρμογή στην πραγματική οικονομία (εμπόριο, τουρισμός, υπηρεσίες), την επιχειρηματικότητα, την αγορά και τους κανόνες της. Παράλληλα, οι μαθητές ενημερώθηκαν και για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Επιμελητήριο Σερρών ενώ ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για τις νέες καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες καθώς και για θέματα εξωστρέφειας. Τέλος, οι μαθητές διατύπωσαν απορίες και σχόλια σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα εν γένει και ακολούθησε ελεύθερη συζήτηση.