Επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Κα Άννα Διαμαντοπούλου

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

Με έκπληξη και έντονο το αίσθημα της αδικίας για τον ακριτικό Νομό μας, διαβάσαμε στον τύπο,  αλλά ακούσαμε και δηλώσεις στελεχών της Κυβέρνησης,  ότι μεταξύ των υπό κατάργηση Τμημάτων των ΤΕΙ που προωθείτε, περιλαμβάνεται και το Τμήμα Γραφιστικής της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Σερρών που ιδρύθηκε με το υπ΄ αρ. 23/Π.Δ. (ΦΕΚ. 44, τ. Α΄12.3.09).

Όπως γνωρίζετε,  όλα τα Τμήματα των Σχολών του ΤΕΙ Σερρών λειτουργούν από ιδρύσεώς τους με εξαιρετική επιτυχία και τυγχάνουν, λόγω της υψηλής ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών τους, του εκπαιδευτικού επιστημονικού προσωπικού και των υλικοτεχνικών υποδομών τους, της προτίμησης των σπουδαστών από όλα τα μέρη της Ελλάδας, που βρίσκουν στην πόλη και στο Ν. Σερρών γενικότερα, τις ιδανικές συνθήκες, ώστε να διαβιούν μια από κάθε άποψη ολοκληρωμένη φοιτητική σταδιοδρομία.

Είμαστε σίγουροι ότι και το Τμήμα Γραφιστικής του ΤΕΙ Σερρών, θα γίνει πόλος έλξης από πολλούς υποψηφίους σπουδαστές στο προσεχές ακαδημαϊκό έτος, όχι μόνο διότι είναι το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα, το οποίο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της ευρύτατης αυτής περιοχής, αλλά και της Κεντρικής Ελλάδας, εκτός από αυτό που λειτουργεί ήδη στην Αθήνα,  αλλά και κυρίως λόγω της ύπαρξης των απαραίτητων χώρων και υλικοτεχνικής υποδομής στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Σερρών, που μπορούν να εγγυηθούν την επιτυχημένη λειτουργία του. (Την αναλυτική περιγραφή των χώρων – εξοπλισμών στέγασης και λειτουργίας του, μπορείτε να βρείτε στο με αρ. πρωτ. 55/14.1.10 έγγραφο του ΤΕΙ Σερρών που σας αποστέλλουμε συνημμένα.)

Κυρία Υπουργέ,

Ο Νομός Σερρών δεν έχει άλλα περιθώρια για να δεχτεί μία ακόμα απόφαση που θα του στερήσει αναπτυξιακές προοπτικές και όρους ποιότητας ζωής για τους κατοίκους του. Ως εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας των Σερρών, της οποίας πολλές δραστηριότητες συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία του ΤΕΙ Σερρών, σας δηλώνουμε ότι είμαστε σε απόλυτη ταύτιση απόψεων με τη Διοίκηση του ΤΕΙ Σερρών και θεωρούμε επιβεβλημένη τη λειτουργία του Τμήματος Γραφιστικής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα λάβετε υπόψη σας όλες τις παραμέτρους που προαναφέρθηκαν και ότι δεν θα συμβάλλετε με την απόφασή  σας στο να στερηθεί ο Νομός μας μία ακόμα αναπτυξιακή ανάσα.

                                                                                                   Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Αριστείδης Δρογαλάς