Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Παπακωνσταντίνου, με κύριο αίτημα την παράταση της προθεσμίας για την κάλυψη των Φορολογικών, Ασφαλιστικών και Τραπεζικών υποχρεώσεών των επιχειρήσεων του νομού μας.

Στον Υπουργό Οικονομίας, κ. Παπακωνσταντίνου,  ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, κ. Α. Δρογαλάς έστειλε την παρακάτω επιστολή με κύριο αίτημα την παράταση της προθεσμίας για την κάλυψη των Ασφαλιστικών και Τραπεζικών υποχρεώσεών τους. Σας παραθέτουμε την επιστολή:

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Λόγω της δυσχερούς θέσης στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις  του Νομού μας που αντιμετωπίζουν εκτός των άλλων και ανυπέρβλητα προβλήματα ρευστότητας, ως αποτέλεσμα της μη διενέργειας μεταφορών εμπορευμάτων και προϊόντων από τους ιδιοκτήτες Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως, παρακαλούμε όπως δοθεί άμεση παράταση της προθεσμίας της 30ης Σεπτεμβρίου 2010 για την κάλυψη των Φορολογικών, Ασφαλιστικών και Τραπεζικών υποχρεώσεών τους.

Πιστεύουμε, ότι αυτό  είναι το ελάχιστο ίσως μέτρο, το οποίο επιβάλλεται να ληφθεί άμεσα προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να μην προκύψουν επιπρόσθετες συνέπειες στις επιχειρήσεις μας και ιδιαίτερα στους Εξαγωγείς μας (μη δυνατότητα λήψης Ασφαλιστικής και Φορολογικής ενημερότητας, αναγγελία στον Τειρεσία κλπ).

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ