Επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Σερρών, κου. Α. Δρογαλά στην Υπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, κα Λούκα Κατσέλη, σχετικά με το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο.

Την παρακάτω επιστολή έστειλε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, κ. Α. Δρογαλάς στην Υπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, κα Λούκα Κατσέλη, σχετικά με το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο και στοιχεία που αφορούν το Νομό Σερρών και τη χαμηλή θέση που κατέχει στην  κατάταξη, σύμφωνα με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με το μέσο όρο των υπόλοιπων νομών της χώρας, ζητώντας να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα στοιχεία αυτά, ώστε να μπορέσει να ανακάμψει οη οικονομία του ν. Σερρών. Η δημόσια διαβούλευση για το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο λήγει στις 23/08/10.

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,     

Με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθούμε εδώ και μήνες τις πρωτοβουλίες,  τις θέσεις, τις εξαγγελίες και τα σχέδια της Κυβέρνησης για τα μέτρα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και κυρίως της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται –  και πολύ σωστά – στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ, κ.ά),  και βέβαια στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο (Ν.Α.Ν) , ο οποίος θα είναι σε ισχύ από 1η/1ου/2011.    

Το σχέδιο του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου,  όπως το παρουσιάσατε, ύστερα από τη συζήτησή του στην Προπαρασκευαστική Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, θεωρούμε ότι σε γενικές γραμμές είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και η υλοποίησή του θα συμβάλλει πραγματικά σε μια δυναμική και βιώσιμη,  όπως λέτε,  Ελληνική Οικονομία.    

Μελετώντας, ωστόσο, το Σχέδιο του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου ως προς την επίτευξη της περιφερειακής σύγκλισης (Ι & ΙΙ), όπου παρουσιάζονται τα κριτήρια των ποσοστών ενίσχυσης, οι πίνακες με τις ζώνες κινήτρων, τα ποσοστά ενίσχυσης ανά νομό, καθώς και το ποσοστό του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάθε νομού σε σχέση με το μέσο της χώρας, στοιχείο που αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια ενίσχυσης, διαπιστώνουμε ότι ο Νομός Σερρών είναι ο μοναδικός Νομός της χώρας που αδικείται τόσο πολύ ως προς τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων του  Ν.Α.Ν.

    Και θεωρούμε ότι ο Νομός μας, Κυρία Υπουργέ, είναι ο πιο αδικημένος, διότι, όπως μπορείτε να δείτε και από τα στοιχεία που επεξεργάστηκε το Γραφείο Πληροφόρησης Επενδυτών του Επιμελητηρίου μας στους συνημμένους πίνακες,  ο Νομός Σερρών βρίσκεται στην τελευταία θέση ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ των Νομών που ανήκουν σε άλλες Περιφέρειες (βλ. Ανατ. Μακ. –Θράκης, Ηπείρου) οι νομοί των οποίων τυγχάνουν υψηλότερων κινήτρων. Η κατάταξη αυτή του Νομού Σερρών αφορά και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε απόλυτη τιμή, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, αλλά κυρίως και το ποσοστό του κατά κεφαλήν ΑΕΠ ως προς το μέσο όρο της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου σας. Έτσι, το ποσοστό του κατά κεφαλήν ΑΕΠ του Νομού Σερρών ως προς το μέσο όρο της χώρας είναι μόλις 56,47% , δηλαδή είναι πολύ πιο κάτω από το 75% του μέσου όρου της χώρας, και επιπλέον ο νομός Σερρών είναι και παραμεθόριος νομός, στοιχείο που δεν ισχύει για κανέναν άλλο από τους νομούς που κατατάσσονται μεταξύ όλων των νομών της χώρας χαμηλότερα από το Νομό Σερρών.     

Όλα τα ανωτέρω, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία που σας παρουσιάζουμε, καταδεικνύουν την αναγκαιότητα να αντιμετωπισθεί ο Νομός Σερρών ως μοναδική και εξαιρετική περίπτωση και να τύχει των υψηλότερων ενισχύσεων του Ν.Α.Ν., πέραν του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, διότι και σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται στην τελευταία θέση. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα για το Νομό Σερρών να αποτελέσει θέμα διαπραγμάτευσης και με την Ε.Ε., ως προς την κατ΄ εξαίρεσιν αντιμετώπισή του από τους περιορισμούς του ισχύοντος χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. Και αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει  άμεσα, δηλαδή τώρα που οι υποψήφιοι επενδυτές μελετούν όλα τα δεδομένα για την επιλογή του τόπου πραγματοποίησης της επένδυσής τους, και σε κάθε περίπτωση πριν από το 2011 (επαναδιαπραγμάτευση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων), με τον Αναπτυξιακό Νόμο ψηφισμένο με τις αλλαγές που αιτούμαστε.    

Επιπροσθέτως, πιστεύουμε ότι ο Νομός Σερρών δικαιούται την ίδια αντιμετώπιση ως προς τις υψηλότερες ενισχύσεις των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, τόσο αυτών που είναι σε εξέλιξη (π.χ. Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες), όσο αυτών που επίκειται να προκηρυχτούν. Ο Νομός Σερρών τυγχάνει χαμηλότερα ποσοστά ενίσχυσης (35% ή 40%) σε σχέση με άλλους Νομούς που παρουσιάζουν καλύτερους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες, δεδομένου μάλιστα και του γεγονότος ότι το 2009 (όντας σε ισχύ ο  ίδιος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων), τα ποσοστά ενίσχυσης στο Νομό Σερρών από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ έφταναν και το 65%.    

Πιστεύουμε, Κυρία Υπουργέ, ότι μελετώντας τα στοιχεία που σας παρουσιάζουμε θα συμφωνήσετε μαζί μας στο ότι πράγματι ο Νομός αδικείται και είμαστε βέβαιοι ότι θα κάνετε ό,τι είναι δυνατόν για να τύχει ο Νομός μας τα υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης. Είμαστε, επίσης, βέβαιοι, ότι αν επιτευχθεί αυτό, ο Νομός μας, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική του θέση, ως πύλης στην Ε.Ε. από τον Προμαχώνα, και την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών που διαθέτει, μπορεί να αποτελέσει πόλο προσέλκυσης επενδύσεων ώστε να οδηγηθεί σε αναπτυξιακή τροχιά και να αντιμετωπιστεί η ανεργία του, η οποία είναι σε πολύ υψηλό ποσοστό.    

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ