ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Κ.ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΚΛΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Κ.ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΟ Α.Ε. ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Κ.ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΤΕΟ Α.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίμων ΤΕΟ Α.Ε. σε μέλη του Επιμελητηρίου Σερρών

Αξιότιμε Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

   Σε συνέχεια της με αρ. 11793/17.09.2013 επιστολής μας με την οποία σάς προσκαλούμε να είστε Κύριος Ομιλητής σε Ημερίδα στο Νομό Σερρών στις 02/10/2013 και όπου μεταξύ των θεμάτων που μας απασχολούν,  σας αναφέραμε  αυτό της επιβολής προστίμων από την ΤΕΟ Α.Ε. προς επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου Σερρών, σας ενημερώνουμε ειδικότερα επί του θέματος αυτού:  

     Ύστερα από τη γνωστοποίηση στο Επιμελητήριο Σερρών των ειδοποιητηρίων οφειλών που έλαβαν επιχειρήσεις μέλη μας από την εταιρεία Τ.Ε.Ο Α.Ε, (σας αποστέλλουμε ένα εξ αυτών συνημμένα) για χρήση παρόδιων χώρων, το Επιμελητήριο Σερρών διερευνώντας το θέμα διαπίστωσε ότι σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 1, περ. στ΄ και η΄, του  Ν. 2938/2001 «…..η Τ.Ε.Ο.  Α.Ε. είναι αρμόδια να αξιοποιεί και εκμεταλλεύεται τους αναφερομένους στο άρθρο 26, παρ. 4,του  Ν. 1418/1984 παρόδιους χώρους για δραστηριότητες που εξυπηρετούν τους κινούμενους στα οδικά δίκτυα, καθώς επίσης και να μελετά, κατασκευάζει, εξοπλίζει, συντηρεί, λειτουργεί, εκμεταλλεύεται και εν γένει διαχειρίζεται παρόδιες εγκαταστάσεις και χώρους οποιασδήποτε μορφής και χρήσης, καθώς και να παρέχει κάθε είδους υπηρεσίες προς τους χρήστες οποιουδήποτε οδικού δικτύου ή τμήματός του.».    Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1,του  Ν.2938/2001, «…..η Τ.Ε.Ο.  Α.Ε. πρέπει να αποστείλει πρόσκληση προς όσους εκμεταλλεύονται ή καθ' οιονδήποτε τρόπο αποκομίζουν έσοδα από τις κυκλοφοριακές συνδέσεις του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος οδικού δικτύου της χώρας, οι οποίοι και υποχρεούνται εντός μηνός να δηλώσουν εγγράφως τα στοιχεία που έχει ζητήσει η Τ.Ε.Ο.  Α.Ε.»

    Αυτό για το οποίο διαμαρτύρονται τα μέλη μας και εμείς ως Επιμελητήριο Σερρών είναι το γεγονός της επιβολής προστίμων, μολονότι, από ό,τι γνωρίζουμε, η ΤΕΟ Α.Ε. δεν έχει προβεί στις ενέργειες που θα όφειλε βάσει του Ν. 1418/84 και δεν έχει προηγουμένως αποστείλει στην πλειονότητα των περιπτώσεων την έγγραφη πρόσκληση του άρθρου 6, παρ. 1, του Ν. 2938/2001.

    Σας γνωρίζουμε, κύριε Γενικέ Γραμματέα, ότι η κατάσταση στους παρόδιους χώρους αρμοδιότητας της ΤΕΟ ΑΕ είναι τραγική και δεν διευκολύνει τους επαγγελματίες – μέλη μας, οι οποίοι, επίσης, παθαίνουν ζημιές από την κακή ποιότητα όλου του οδικού δικτύου. Δηλαδή, ενώ η ΤΕΟ Α.Ε. δεν εκπληρώνει τις  υποχρεώσεις της, έστειλε ειδοποιητήρια για αυθαίρετα πρόστιμα στα μέλη μας, και μάλιστα σε αυτήν την τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία που, όπως γνωρίζετε, βιώνουν οι επαγγελματίες.

    Παρακαλούμε, Κύριε Γενικέ Γραμματέα, να βοηθήσετε στην επίλυση του προβλήματος, και να σταματήσει η διακοπή της αποστολής των ειδοποιητηρίων των αυθαίρετων προστίμων, προκειμένου να βγουν από τη δύσκολη θέση και να σταματήσει η αγωνία και αγανάκτηση των επαγγελματιών – μελών μας.

    Στη διάθεσή σας, για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση.

 

 

                                                                                  Με τιμή

                                                                 Ο Πρόεδρος

                                                            ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ

 

Επισυνάπτεται η επιστολή

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ