ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΚΛΑ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER Ν. ΣΕΡΡΩΝ”

Σέρρες, 18/05/2020

Αρ. Πρωτ. 871

 

ΠΡΟΣ: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,

κο Μάκη Βορίδη

ΚΟΙΝ: Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,

κα Φωτεινή Αραμπατζή 

Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων,

κο Κωνσταντίνο Μπαγινέτα

 

ΘΕΜΑ: ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER Ν. ΣΕΡΡΩΝ 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα προγράμματος CLLD/LEADER που προκηρύχθηκε από την Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α., έχουν υποβληθεί 102 Αιτήματα Στήριξης, τα οποία ανέρχονται σε 25 εκατομμύρια συνολικά με τα ίδια κεφάλαια.   

Σύμφωνα με τα στοιχεία οι πόροι δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των επενδυτικών σχεδίων και απαιτείται η υπερδέσμευση πόρων ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. 

Τονίζουμε ότι είναι αναγκαία η ενίσχυση του Νομού Σερρών, στον οποίο όπως γίνεται αντιληπτό από τα στοιχεία υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς κατέχει το θλιβερό «προνόμιο» να καταλαμβάνει μόλις την 47η θέση ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ όλων των Νομών της χώρας, γεγονός που θα επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο με την υφιστάμενη πρωτοφανή κρίση από την πανδημία του κορωνοϊού. Ιδιαίτερα ως προς την κατανομή της δημόσιας δαπάνης μεταξύ των Νομών της χώρας ο Νομός μας βρίσκεται στην 44η θέση κατάταξης μεταξύ 50 περιοχών, όσον αφορά την ανά κάτοικο της περιοχής παρέμβασης του Προγράμματος LEADER διατιθέμενη Δημόσια Δαπάνη. Σημειώνεται, επίσης, ότι πολλά σχέδια απορρίπτονται για γραφειοκρατικούς λόγους, γεγονός που καθιστά αναγκαία την απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, ώστε να είναι δυνατή η υλοποίησή τους.  

Παρακαλούμε θερμά για την υπερδέσμευση πόρων ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ένταξη όλων των βιώσιμων επενδύσεων που διαθέτουν σε μεγάλο βαθμό ετοιμότητα υλοποίησης. 

Με εκτίμηση,

Χρήστος Μέγκλας

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σερρών