Ημέρα: 18 Μαΐου 2020

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗ ΣΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID-19

Δημοσιεύθηκε η απόφαση η ΚΥΑ ΔΙα/ΓΠ.οικ. 30612 (ΦΕΚ 1869/Β’/17.05.2020), στην οποία προβλέπονται όλοι οι κανόνες για την τήρηση αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε λειτουργία, δημόσιες υπηρεσίες & άλλους χώρους συνάθροισης κοινού καθώς και τα πρόστιμα για τη μη τήρηση αυτών. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΚΛΑ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER Ν. ΣΕΡΡΩΝ”

Με επιστολή του ο Πρόεδρος, Χρήστος Μέγκλας, ζητά την υπερδέσμευση πόρων ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ένταξη όλων των βιώσιμων επενδύσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα προγράμματος CLLD/LEADERδιαθέτουν σε μεγάλο βαθμό ετοιμότητα υλοποίησης.