ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΚΛΑ, ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ – ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ”

Σέρρες, 26/11/2020
Αρ Πρωτ. 2296

ΠΡΟΣ: Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
κο Άδωνι Γεωργιάδη
Υπουργό Οικονομικών,
κο Χρήστο Σταϊκούρα
Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κο Ιωάννη Βρούτση
 
ΚΟΙΝ: Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών,
                                      κο Κώστα Καραμανλή
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κα Φωτεινή Αραμπατζή
Βουλευτές Ν. Σερρών

 

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ – ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί, 
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 87 του Ν. 4706/2020 προβλέφθηκε ο συμψηφισμός των ανεξόφλητων μέχρι τις 31.12.2015 απαιτήσεων των δικαιούχων της επιδότησης κόστους μισθοδοσίας, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 1767/1988, με υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις του Δημοσίου έναντι αυτών. Πρόκειται για μία διάταξη που επιλύει κατά ένα μέρος ένα χρόνιο πρόβλημα και ενισχύει τη ρευστότητα των εγκατεστημένων σε παραμεθόριες περιοχές μεταποιητικών επιχειρήσεων.
Ωστόσο, μία από τις προϋποθέσεις για τη διαδικασία του συμψηφισμού, όπως αυτή προβλέπεται στη νέα υπ’ αριθμ. 47284/359 ΚΥΑ που εκδόθηκε (ΦΕΚ 5080/Β’/17.11.2020), είναι οι εν λόγω απαιτήσεις να μην έχουν υποπέσει σε παραγραφή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό συνεπάγεται ότι οι αξιώσεις από το δεύτερο εξάμηνο του 2010 έως και το πρώτο εξάμηνο του 2014 των επιχειρήσεων που δεν έχουν ασκήσει κάποιο ένδικο μέσο, όπως συμβαίνει με την πλειονότητα των επιχειρήσεων του Ν. Σερρών, έχουν παραγραφεί, με αποτέλεσμα να μπορούν να ζητήσουν τον συμψηφισμό μόνο για τις επιδοτήσεις του δεύτερου εξαμήνου του 2014 και του 2015.
Θεωρούμε ότι είναι άδικο να ζημιώνονται οι επιχειρήσεις μας από την παράλειψη καταβολής εκ μέρους του ΟΑΕΔ των οφειλόμενων ενισχύσεων και ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι οι ενισχύσεις αυτές αφορούν τη μισθοδοσία που είχε πληρωθεί από τις επιχειρήσεις στους εργαζόμενους και στα ασφαλιστικά ταμεία.
Πρόκειται για μία ακόμα τεράστια ζημία των επιχειρήσεων του Νομού μας που έρχεται να προστεθεί τόσο στα χρόνια και ανεπίλυτα προβλήματα, όπως το διασυνοριακό παραεμπόριο, ο αθέμιτος ανταγωνισμός με επιχειρήσεις στην άλλη πλευρά των συνόρων, η εκροή συναλλάγματος προς γειτονικές χώρες λόγω φθηνότερων τιμών και φορολογικών συντελεστών, προβλήματα ρευστότητας, γραφειοκρατία κλπ όσο και στις δυσβάσταχτες επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού, απειλώντας την ίδια τους την επιβίωση.
Για τους λόγους αυτούς ζητάμε:

  • την πρόβλεψη της δυνατότητας συμψηφισμού του συνόλου των ανεξόφλητων απαιτήσεων μέχρι τις 31.12.2015 απαιτήσεων των δικαιούχων της επιδότησης κόστους μισθοδοσίας, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 1767/1988, με υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις του Δημοσίου έναντι αυτών.
  • την καταβολή των οφειλόμενων ποσών που έχουν προκύψει και μετά το 2016 έως και σήμερα,
  • την αναδρομική αύξηση του ποσοστού επιδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων του Ν. Σερρών από το 1% στο 12%, προκειμένου να εξομοιωθεί με τα υψηλότερα ποσοστά που προβλέπονταν για την ενίσχυση των Νομών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
  • τη συνέχιση του μέτρου επιδότησης του κόστους μισθοδοσίας ή την αντικατάστασή του με παρόμοιο ή ισοδύναμο αναπτυξιακό μέτρο, καθότι πληρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του τόσο στο Νομό Σερρών όσο και στους Νομούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Κύριοι Υπουργοί,
Όπως επισημαίνουμε επανειλημμένως σε όλους τους τόνους και προς όλες τις κατευθύνσεις, είναι αναγκαία η στήριξη των επιχειρήσεων του Ν. Σερρών, προκειμένου να μπορέσουν να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους και να κρατηθούν ζωντανές στις δύσκολες αυτές συνθήκες που διανύουμε.
 

Με εκτίμηση,
Χρήστος Μέγκλας
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σερρών