ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΚΛΑ, ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ – ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Σέρρες, 20.05.2020

Αρ. Πρωτ. 882

 

ΠΡΟΣ: Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 

κο Άδωνι Γεωργιάδη

Υπουργό Οικονομικών,

κο Χρήστο Σταϊκούρα 

Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κο Ιωάννη Βρούτση

 

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ – ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,  

Με επιστολές μας  το 2012 και το 2016 (αρ πρωτ. 13158/10.12.2012 και 1866/31.03.2016) προς τους τότε Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Ανάπτυξης  ζητήσαμε επανειλημμένως την αύξηση του ποσοστού επιδότησης επί του συνολικού κόστους της μισθοδοσίας των Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών και Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων του Ν. Σερρών που προβλέπεται στην Κ.Υ.Α. 31730/01.09.88, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ίσχυε, δεδομένου ότι το ποσοστό επιδότησης για τις επιχειρήσεις του Ν. Σερρών ήταν μόλις 1%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε όμορους και άλλους νομούς έφτανε το 12%.

Με την παρούσα επιστολή επανερχόμαστε στο θέμα κατόπιν και της υπ’ αριθμ. 305/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 13311/273/21.3.2016 ΚΥΑ περί κατάργησης της επιδότησης του εργοδοτικού κόστους του Ν. 1767/1988 για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων είναι και ο Ν. Σερρών.

Το 2016 που καταργήθηκε η οικονομική ενίσχυση, ο ΟΑΕΔ δεν είχε καταβάλει τις οφειλόμενες ενισχύσεις από το δεύτερο εξάμηνο του 2010 έως το 2015, τις οποίες και δεν κατέβαλλε ποτέ, με αποτέλεσμα, σε συνδυασμό και με την οριστική κατάργηση του μέτρου, να προκληθεί τεράστια ζημία στις μεταποιητικές επιχειρήσεις και να χαθούν πολλές θέσεις εργασίας. Σημειώνουμε ότι πρόκειται για ενίσχυση που αφορά τη μισθοδοσία  που είχε πληρωθεί από τις επιχειρήσεις στους εργαζόμενους και στα ασφαλιστικά ταμεία. 

Τονίζουμε την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων του Ν. Σερρών, καθώς ήδη, πριν από την τωρινή κρίση, αντιμετώπιζαν προβλήματα, όπως το διασυνοριακό παραεμπόριο, ο αθέμιτος ανταγωνισμός με επιχειρήσεις στην άλλη πλευρά των συνόρων, η εκροή συναλλάγματος προς γειτονικές χώρες λόγω φθηνότερων τιμών και φορολογικών συντελεστών, προβλήματα ρευστότητας, γραφειοκρατία κλπ. Στα προβλήματα αυτά προστέθηκαν πλέον και οι δυσβάσταχτες επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού, απειλώντας την ίδια τους την επιβίωση.

Για τους λόγους αυτούς ζητάμε:

– την αναδρομική αύξηση του ποσοστού επιδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων του Ν. Σερρών στο 12%, προκειμένου να εξομοιωθεί με τα υψηλότερα ποσοστά που προβλέπονταν για την ενίσχυση των Νομών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

– την καταβολή των οφειλόμενων οικονομικών ενισχύσεων των ετών 2010 – 2015 προς τις μεταποιητικές επιχειρήσεις του Ν. Σερρών,

– τη συνέχιση του μέτρου επιδότησης του κόστους μισθοδοσίας, καθότι πληρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του τόσο στο Νομό Σερρών όσο και στους Νομούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Κύριοι Υπουργοί, 

Σε αυτή την πρωτοφανή κρίση που αντιμετωπίζουμε είναι τώρα, περισσότερο από ποτέ, αναγκαία η έμπρακτη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου αυτές να μείνουν ζωντανές και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας.

 

Με εκτίμηση,

Χρήστος Μέγκλας

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σερρών