ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΚΛΑ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΑΘΑΚΗ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4342/2015

Αξιότιμε Υπουργέ, 

Αξιότιμοι Κύριοι, 

Σας αποστέλλουμε σύντομη ενημερωτική επιστολή σχετικά με την υποχρέωση των επιχειρήσεων – μελών μας (που δεν είναι μικρομεσαίες (ΜΜΕ), για διεξαγωγή ενεργειακού ελέγχου στις εγκαταστάσεις τους, βάσει του άρθρου 10 του Νόμου Ν. 4342/15 (ΦΕΚ 143 Α/09-11-2015). 

Ως γνωστό, η προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, σύμφωνα με την Υ.Α. 175275/22.05.2018 (ΦΕΚ Β’ 1927/30.05.2018), ήταν στις 31/12/2018, παρόλη την έλλειψη διευκρινήσεων σε σημαντικά θέματα και την καθυστερημένη λειτουργία της πλατφόρμας Ενεργειακών Ελέγχων του Υπουργείου, που τέθηκε σε λειτουργία στις 10/10/2018, δηλαδή μόλις 2,5 μήνες πριν την μέχρι εκείνη τη στιγμή καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προθεσμίας. Η καθυστερημένη ανάρτηση από το Υπουργείο της πλατφόρμας των Ενεργειακών ελέγχων και του περιεχομένου αυτής, σε συνδυασμό με:

Το γεγονός ότι απαιτήθηκαν, βάσει του περιεχομένου της πλατφόρμας, επιπρόσθετα στοιχεία από τα όσα περιλαμβάνονταν στο άρθρο 9 της Υ.Α. 175275/22.05.2018 και επιπλέον ενέργειες, σε ήδη ολοκληρωμένα στάδια έργων, με συνέπεια την καθυστέρηση ή/και αναστάτωση των επιχειρήσεων, που έπρεπε να ξαναψάξουν τα απαιτούμενα στοιχεία για να τα προωθήσουν στους Ενεργειακούς Ελεγκτές.

Το γεγονός πως μέχρι σχεδόν τα μέσα Οκτωβρίου, υπήρχε μία μόνο εγγεγραμμένη εταιρεία και 24 μόλις Ενεργειακοί Ελεγκτές Γ’ τάξης, στα μητρώα του Υπουργείου για τη διενέργεια Ενεργειακών Ελέγχων των εταιρειών που ανήκουν στην Γ’ τάξη, κατηγορία μάλιστα που απαιτεί την ύπαρξη 2 τουλάχιστον Ενεργειακών Ελεγκτών Γ’ τάξης, για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Το γεγονός ότι οι Ενεργειακοί Έλεγχοι εφαρμόζονται για πρώτη φορά στη χώρα μας και δεν υπήρχε πρότερη εμπειρία, τόσο από τους Ενεργειακούς Ελεγκτές, όσο και από το ίδιο το Υπουργείο.

Την έλλειψη απαντήσεων από το Υπουργείο επί σειράς θεμάτων που έχρηζαν διευκρίνησης ή/και αναπτύχθηκαν από τους ενεργειακούς ελεγκτές. Από ότι μας ανέφεραν πολλές επιχειρήσεις-μέλη μας, οι ενεργειακοί ελεγκτές στους οποίους είχαν αναθέσει το έργο, απευθύνονταν με ερωτήσεις στο Υπουργείο, αλλά ποτέ και κανένας δεν απαντούσε.

Τη μη ανακοίνωση παράτασης μέχρι 31/12/2018, ημερομηνία που ήταν η αμέσως προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Ενεργειακών Ελέγχων,

 

οδήγησε πολλές επιχειρήσεις στην αναγκαστική υποβολή των έργων τους με ελλιπή στοιχεία, για να καλύψουν την απαίτηση του Νόμου, ώστε στη διάρκεια του επόμενου τριμήνου (η πλατφόρμα του Υπουργείου έδινε τη σχετική δυνατότητα) να τροποποιηθεί/ολοκληρωθεί ο Ενεργειακός Έλεγχος. Από όσο γνωρίζουμε και έχουμε πληροφορηθεί, οι Υπόχρεες Επιχειρήσεις είναι πάνω από 750, από τις οποίες υπέβαλαν τον Ενεργειακό τους Έλεγχο περίπου οι 200, δηλαδή λιγότερο από το 1/3 των Υπόχρεων Επιχειρήσεων. Να σημειωθεί ότι η παραπάνω διαπίστωση αποκτάει μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι οι υπόχρεες επιχειρήσεις είναι οι μεγαλύτερες και πιο οργανωμένες επιχειρήσεις της χώρας και οι οποίες παρόλ’ αυτά, εξαιτίας των λόγων που αναφέρονται παραπάνω, δεν κατάφεραν να φανούν συνεπείς στη συγκεκριμένη υποχρέωση.

Επίσης, πολλές από τις επιχειρήσεις οι οποίες τελικώς υπέβαλαν, το έπραξαν βεβιασμένα και με ελλιπή στοιχεία, προσπαθώντας να είναι σύννομες, δεδομένου ότι δεν είχε ανακοινωθεί παράταση και έχοντας υπόψη τους τόσο το τρίμηνο τροποποίησης του περιεχομένου του ελέγχου της πλατφόρμας που αναφέρθηκε παραπάνω, όσο και το εδάφιο γ, της παραγράφου 2 του άρθρου 13 της Υ.Α. 175275/22.05.2018 σε συνδυασμό με σχετικές επικοινωνίες με το Υπουργείο (προφορικά πολλοί από τους Ενεργειακούς Ελεγκτές των επιχειρήσεων μελών μας, υποστήριξαν ότι έλαβαν και διαβεβαίωση από το Υπουργείο, ώστε να εκκινήσουν την ανάρτηση των βασικών στοιχείων των έργων και να δείξουν στο Υπουργείο, ότι η επιχείρηση έχει μεριμνήσει να εκκινήσει τον ενεργειακό έλεγχο, για να ληφθεί υπόψη η προαναφερθείσα παράγραφος).

Εκ των υστέρων της λήξης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των Ενεργειακών Ελέγχων, την επόμενη εργάσιμη ημέρα του νέου έτους, στις 02/01/2019 ανακοινώθηκε παράταση κατά πέντε μήνες, της προθεσμίας καταχώρησης Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, μέχρι τις 31/05/2019. Η ανακοίνωση αυτή θεσπίστηκε με ΦΕΚ μόλις στις 24/01/2019 (ΦΕΚ 6136Β).

Και ενώ θα περίμενε κανείς, να υπάρχει στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου η δυνατότητα της ανάκλησης του Ενεργειακού Ελέγχου ή κάποια άλλη σχετική διαδικασία, η οποία θα έδινε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις οι οποίες εσπευσμένα υπέβαλαν κάποια βασικά στοιχεία, να επανέλθουν, εκμεταλλευόμενοι την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και να υποβάλλουν νέο έλεγχο με ολοκληρωμένα πλέον στοιχεία, αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει! 

Ακόμα και σήμερα, και δεδομένου ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης του υποβληθέντος ελέγχου, δεν έχει ξεκαθαρίσει, αν οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν μέχρι 31/12/2018, έχουν μόλις 3 μήνες ακόμα, ήτοι μέχρι τις 31/03/2019, περιθώριο για να ολοκληρώσουν τον έλεγχο μέσω της διαδικασίας της τροποποίησης του ελέγχου, ή αν μπορούν να αξιοποιήσουν και αυτές την 5μηνη παράταση, μέχρι τις 31/05/2019 και να υποβάλλουν νέο έλεγχο, χωρίς τον κίνδυνο επιβολής κυρώσεων. 

Τα παραπάνω έχουν δημιουργήσει μια πραγματική αναστάτωση στις Υπόχρεες Επιχειρήσεις και στους Ενεργειακούς Ελεγκτές, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να μην μπορούν να επικεντρωθούν στο πραγματικό νόημα του νόμου.  Το πνεύμα της υποχρέωσης αυτής είναι ουσιαστικά να αφυπνίσει τις μεγάλες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και της χώρας) να ασχοληθούν με την εξοικονόμηση ενέργειας και να οδηγηθούν στη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων και κατ’ επέκταση στη μείωση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης και συνακόλουθα στην προστασία του περιβάλλοντος, μιας διαδικασίας που θα επαναλαμβάνεται κάθε 4 χρόνια.

Για τους λόγους αυτούς, θα πρέπει το Υπουργείο να διευκρινίσει, πως από τη στιγμή που δόθηκε παράταση μέχρι τις 31/05/2019, αυτή η παράταση θα πρέπει να ισχύει για όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις, είτε αυτές υπέβαλαν εσπευσμένα έναν Ενεργειακό Έλεγχο, πριν την προηγούμενη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας (31/12/2018), είτε επέλεξαν να μην υποβάλουν (παρόλο που δεν είχε ανακοινωθεί παράταση). 

Η δυνατότητα υποβολής Ενεργειακού Ελέγχου από όλες τις επιχειρήσεις μέχρι 31/05/2019 και η δυνατότητα ολοκλήρωσης του, εντός του επόμενου τριμήνου, σε περίπτωση που απαιτηθεί τροποποίηση αυτού, είναι κάτι που πρέπει να ισχύσει προκειμένου να διασφαλιστεί η ενιαία αντιμετώπιση, ισονομία και ίση εφαρμογή του νόμου, για όλες τις επιχειρήσεις. 

 

Με τον τρόπο αυτό θα προκύψουν ακριβέστερα στατιστικά στοιχεία καταναλώσεων ενέργειας ανά Περιφέρεια για τις επιχειρήσεις και θα επικεντρωθούμε στο πραγματικό νόημα της νομοθεσίας, ώστε να τεθεί η βάση και να αξιοποιηθούν καλύτερα τα ευρήματα και οι υπολογισμοί των ελεγκτών στους επόμενους ενεργειακούς ελέγχους που θα ακολουθήσουν.

 

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία, ή διευκρίνιση.

 

 

Με τιμή, 

Χρήστος Μέγκλας 

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σερρών