Ημέρα: 14 Μαρτίου 2019

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΚΛΑ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΑΘΑΚΗ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4342/2015

Αξιότιμε Υπουργέ, 
Αξιότιμοι Κύριοι, 
Σας αποστέλλουμε σύντομη ενημερωτική επιστολή σχετικά με την υποχρέωση των επιχειρήσεων – μελών μας (που δεν είναι μικρομεσαίες (ΜΜΕ), για διεξαγωγή ενεργειακού ελέγχου στις εγκαταστάσεις τους, βάσει του άρθρου 10 του Νόμου Ν. 4342/15 (ΦΕΚ 143 Α/09-11-2015). 
Ως γνωστό, η προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, σύμφωνα με την Υ.Α. 175275/22.05.2018 (ΦΕΚ Β’ 1927/30.05.2018), ήταν στις 31/12/2018, παρό…..