ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΚΛΑ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ CLLD/LEADER ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

Σέρρες, 26/11/2020

Αρ. Πρωτ. 2288

 

ΠΡΟΣ: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,

κο Μαυρουδή Βορίδη

Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,

κα Φωτεινή Αραμπταζή

Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,

κο Κων/νο Σκρέκα

Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής

& Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων,

κο Κων/νο Μπαγινέτα

ΚΟΙΝ: Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών,

                                      κο Κώστα Καραμανλή

Βουλευτές Ν. Σερρών

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

 

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ CLLD/LEADERΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

Αξιότιμες/οι,

Κατά τις αξιολογήσεις των επενδυτικών σχεδίων ιδιωτικού χαρακτήρα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER του επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, καταγράφηκε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον σε επίπεδο χώρας. Μάλιστα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προσπάθησε να στηρίξει αυτό το ενδιαφέρον με επιπλέον κατανομή υπερδέσμευσης των τοπικών προγραμμάτων, που ανήλθε περίπου στα 120 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, όμως, της δέσμευσης των ανωτέρω πόρων, εξακολουθούν να απαιτούνται σήμερα, σε 22 περίπου τοπικά προγράμματα, επιπλέον ανάγκες υπερδέσμευσης για 600 περίπου παραδεκτά επενδυτικά σχέδια απαιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης περί τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Κρίνουμε απαραίτητη την έγκριση όλων των παραδεκτών έργων ιδιωτικού χαρακτήρα καθώς αφενός πολλά από αυτά δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν δεδομένης της υπάρχουσας κατάστασης και αφετέρου αρκετά έργα, παρά το γεγονός ότι συγκέντρωσαν βαθμολογία άνω του 60%, δεν εγκρίθηκαν λόγω έλλειψης ρευστότητας.

Η αναγκαιότητα εξεύρεσης των ανωτέρω πόρων καθίσταται επιτακτική ιδιαίτερα μετά τις έκτακτες ανάγκες που δημιουργεί στις περιοχές της Υπαίθρου η υγειονομική κρίση και η αποεπένδυση που αυτή θα επιφέρει.

Είμαστε σίγουροι ότι θα εξαντλήσετε κάθε δυνατό μέσο για την εξεύρεση των ανωτέρω απαιτούμενων πόρων ώστε να ικανοποιηθούν το σύνολο των παραδεκτών επενδυτικών σχεδίων, καθώς αυτό θα συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση των οικονομιών της υπαίθρου στην κρίσιμη αυτή περίοδο.

 

Με εκτίμηση,

Χρήστος Μέγκλας

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σερρών