ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Επιστολή προς τον Δήμαρχο Σερρών, κ. Πέτρο Αγγελίδη, απέστειλε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, κ. Χρήστος Μέγκλας, με αφορμή την αξιοποίηση του πρώην χώρου της δημοτικής αγοράς. Πρόταση του η δημιουργία χώρου στάθμευσης που θα έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της τουριστικής κίνησης και κατά συνέπεια την τόνωση του επιχειρηματικού κόσμου.
Αναλυτικά:

ΘΕΜΑ: «Αξιοποίηση του πρώην χώρου της δημοτικής αγοράς με τη δημιουργία χώρου στάθμευσης»

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,
Μετά την τελεσιδίκηση του θέματος της κατεδάφισης της δημοτικής αγοράς, δίνεται κατά την άποψή μας μια ιδανική ευκαιρία στην πόλη να λυθεί, μερικά έστω, το οξύ πρόβλημα της στάθμευσης στο κέντρο της. Όπως είναι γνωστό, το πρόβλημα αυτό έχει επιπτώσεις στην αγορά και την εν γένει τουριστική κίνηση, από την δυσχέρεια εύρεσης θέσης στάθμευσης του εποχούμενου πολίτη αλλά και του επισκέπτη-καταναλωτή και έτσι μειώνεται η επισκεψιμότητα του κέντρου της πόλης αλλά και της αγοράς.

Για τον σκοπό αυτόν σας προτείνουμε να προχωρήσετε στον σχεδιασμό για να δημιουργηθεί άμεσα υπαίθριος χώρος στάθμευσης στο εν λόγω οικόπεδο. Ο υπαίθριος χώρος στάθμευσης από τον χαρακτήρα του δεν εμποδίζει στο μέλλον τον όποιο άλλο σχεδιασμό οι ανάγκες της πόλης απαιτήσουν.
Από τα στοιχεία του οικοπέδου προκύπτει ότι στον χώρο μπορεί να σταθμεύσουν περίπου 65 Ι.Χ αυτοκίνητα, αφήνοντας παράλληλα και ελεύθερο χώρο (φυτεύσεις, διαπλατύνσεις, κ.λ.π.). Η όλη δαπάνη υλοποίησης είναι σχεδόν μηδαμινή λαμβανομένου υπόψη ότι δεν απαιτούνται ιδιαίτερες δαπάνες πέρα από την περίφραξη και διαμόρφωση του χώρου.
Προτείνονται λοιπόν η δημιουργία του εν λόγω χώρου στάθμευσης και η διάθεση των θέσεων στάθμευσης στους επισκέπτες (στάθμευση με κάρτες).
Θεωρούμε ότι η πρόταση μας θα γίνει αποδεκτή και μπορείτε να θεωρήσετε δεδομένη την ικανοποίηση όλου του επιχειρηματικού κόσμου της πόλης και του νομού μας, λύνοντας με ελάχιστες δαπάνες ένα πρόβλημα που ταλανίζει τους πολίτες. Είμαστε στη διάθεσή σας για την επιτυχία του εγχειρήματος σε ότι απαιτηθεί, στα πλαίσια της συνεργασίας μας και των αρμοδιοτήτων του ΕΒΕΣ.

 

ΜΕ ΤΙΜΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ