ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΜΕ ΕΣΠΑ

Αρ. Πρωτ.7312

ΠΡΟΣ:                                                                                                  
-Τον Υπουργό Μακεδονίας _ Θράκης  Θεόδωρο Καράογλου
-Τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
                Κο Απόστολο Τζιτζικώστα
ΚΟΙΝ: – Βουλευτές Ν. Σερρών
         –  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών     
         Κο Ιω. Μωυσιάδη.  

 
   
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Αξιότιμε Κύριε Περιφερειάρχα, 
    Σας αποστέλλουμε στοιχεία για τις υποβληθείσες προτάσεις  στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Κλάδων Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου _ Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και ειδική ανάλυση ανά κλάδο των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Ν. Σερρών, μαζί με τα συνολικά στοιχεία όλης της χώρας και της Αττικής.
    Αν και τα στοιχεία δεν είναι τα οριστικά – αναμένεται η ολοκλήρωσή τους και είναι ακόμα υπό επεξεργασία –  ωστόσο είναι ενδεικτικά για την πιθανότητα και την «τύχη» που μπορεί να έχουν οι προτάσεις του Ν. Σερρών, αν δεν ληφθούν πρόσθετα κριτήρια που να αμβλύνουν την ενδοπεριφερειακή ανισότητα, την οποία για άλλη μία φορά υφίσταται ο Νομός Σερρών.
    Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες στο Ν. Σερρών υποβλήθηκαν 196 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 22.139.213 € , σε σύνολο 3.573 προτάσεων συνολικού προϋπολογισμό 500.000.000 περίπου στην ΠΚΜ, οι οποίες θα μοιραστούν μόλις 90.000.000 €.  Από τις πρώτες εκτιμήσεις θεωρείται ότι στην ΠΚΜ οι πιθανότητες ένταξης είναι 1 στις 5,5 προτάσεις. Δηλαδή στην ΠΚΜ  θεωρούμε ότι είναι αδικημένος ο Νομός Σερρών, διότι θα «μοιραστεί» το συνολικό προϋπολογισμό με άλλους Νομούς με υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ και τη Θεσσαλονίκη, η οποία για άλλη μία φορά φαίνεται να κατέχει τη μερίδα του Λέοντος και ως προς τον αριθμό των προτάσεων και ως προς το συνολικό προϋπολογισμό (περ. 50%, βάσει των υποβληθεισών προτάσεων αφορούν το Ν. Θεσσαλονίκης). Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό και με την ποιότητα των προτάσεων – που κατά τεκμήριο και μόνο αναμένεται να είναι υψηλότερη από ό,τι αυτές των άλλων νομών (μέγεθος επιχειρήσεων, αντικείμενο,  κύκλος εργασιών, δυνατότητα ενσωμάτωσης στοιχείων νέων τεχνολογιών και καινοτομίας, δημιουργίας θέσεων εργασίας κ.λ.π.) δημιουργεί πρόσθετη ανισότητα αν ληφθεί υπόψη ότι στην ΠΚΜ ο Νομός Σερρών βρίσκεται στην τελευταία θέση ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, με μεγάλη διαφορά από άλλους Νομούς. (βλ. συνημμένο πίνακα).
    Μία πρώτη ανάγνωση των προτάσεων του Ν. Σερρών δείχνει ότι υποβλήθηκαν μόλις 8 προτάσεις στον  Τουρισμό, μικρός αριθμός προτάσεων στη μεταποίηση, μεγαλύτερος αριθμός ως προς τον αριθμό προτάσεων σε εμπόριο – υπηρεσίες αλλά με μικρό αιτούμενο προϋπολογισμό, γεγονός που εκτιμάμε ότι οφείλεται στο πρόβλημα ρευστότητας των σερραϊκών επιχειρήσεων που δεν επιτρέπει την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής. Θεωρούμε ότι τα προβλήματα αυτά ειδικά στο Νομό Σερρών είναι η αιτία ώστε να μην συνάδει ο αριθμός των υποβληθεισών προτάσεων και ο προϋπολογισμός τους με το ενδιαφέρον που ήταν πολύ μεγάλο καθόλη το διάστημα που το Πρόγραμμα ήταν προκηρυγμένο και καταγράφονταν στο Επιμελητήριο Σερρών καθημερινά πολλές επιχειρήσεις που ζητούσαν να ενημερωθούν, προκειμένου να υποβάλουν πρόταση,  όπως φάνηκε άλλωστε και από την πρώτη ενημερωτική εκδήλωση στο Ν. Σερρών στο Επιμελητήριο,  παρουσία του Περιφερειάρχη, όπου ήταν αθρόα η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων – μελών μας.  Παρόλ΄αυτά θεωρούμε ότι πρόκειται για υψηλής ποιότητας προτάσεις, επειδή λόγω της ιδιότητάς μας γνωρίζουμε τις σερραϊκές επιχειρήσεις που τις υπέβαλαν.
    Πιστεύουμε, ότι θα πρέπει να γίνει τέτοια κατανομή των ενταγμένων προτάσεων στην ΠΚΜ, ώστε τα χρήματα που θα πάρουν οι επιχειρήσεις από το ΕΣΠΑ σε κάθε νομό να βοηθήσουν στην άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και στην αύξηση του ΑΕΠ. Ειδικά ως προς το Νομό Σερρών που βρίσκεται στην τελευταία θέση ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, πιστεύουμε ότι το σύνολο των προτάσεων – εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις – θα πρέπει να εγκριθούν,   δεδομένης της βούλησή σας να ενισχύσετε  έμπρακτα το Νομό Σερρών που το δικαιούται λόγω της δεινής θέσης στην οποία έχει περιέλθει, όπως άλλωστε γνωρίζετε και από προηγούμενα υπομνήματά μας, και να δώσετε ώθηση στην ανάπτυξή του.
    Στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση.
      
                                                          
 Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας

Ανοίξτε τα 2 συνημμένα αρχεία παρακάτω για να δείτε αναλυτικά τους πίνακες

Σχετικά Αρχεία: