ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΚΛΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 413/01.02.2017 με θέμα: Πρόσκληση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γραμματείς και Συμβούλους του Υ.Π.Α.Α.Τ. σε άμεση συνάντηση στο Επιμελητήριο με τον αγροτικό κόσμο του Ν. Σερρών για χάραξη στόχων και πολιτικών αύξησης της αγροτικής παραγωγής και οικονομίας.

Σέρρες   01 Φεβρουαρίου 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 413

ΠΡΟΣ:   –     Τον Υπουργό Aγροτικής
                    Ανάπτυξης και Τροφίμων
                    Κο Ευάγγελο Αποστόλου

ΚΟΙΝ: – Υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) κα Μαρία Κόλλια Τσαρουχά

–    Βουλευτές Π.Ε. Σερρών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γραμματείς και Συμβούλους του Υ.Π.Α.Α.Τ. σε άμεση συνάντηση στο Επιμελητήριο με τον αγροτικό κόσμο του Ν. Σερρών για χάραξη στόχων και πολιτικών αύξησης της αγροτικής παραγωγής και οικονομίας.
   Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 
   
    Δεδομένων των κινητοποιήσεων των Αγροτών στο Νομό Σερρών, στην προσπάθειά μας να συμβάλουμε στη μη επανάληψη των φαινομένων της περσινής χρονιάς (αποκλεισμοί δρόμων και τελωνείων, παρακώλυση συγκοινωνιών και μεταφοράς πολιτών, υπηρεσιών, προϊόντων και εμπορευμάτων, παύση και καταστροφική αναβολή επιχειρηματικών λειτουργιών – δραστηριοτήτων και εξαγωγών,  ζημιές σε εμπορεύματα κ.ά. είδη κ.λ.π.) με την ταλαιπωρία και τις γνωστές δυσλειτουργίες στην ομαλή καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων, απευθύνουμε προς εσάς πρόσκληση – έκκληση να έρθετε στις Σέρρες για έναν ειλικρινή και γόνιμο διάλογο μεταξύ του Υπουργείου και του Αγροτικού Κόσμου και όλων των εμπλεκόμενων φορέων και προσώπων. Προσκαλούμε εσάς, Κύριε Υπουργέ, ή/και τους συνεργάτες – συμβούλους σας στο Επιμελητήριο Σερρών σε σύσκεψη,  ώστε να τεθούν επιτέλους οι βάσεις και οι στόχοι για τα μέσα και τις πολιτικές που θα οδηγήσουν στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής και του αγροτικού εισοδήματος, και στην διευθέτηση – επίλυση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι Αγρότες (ασφαλιστικό, φορολογικό, Φ.Π.Α., κόστος παραγωγής, άνισος ανταγωνισμός από γειτονικές χώρες, έλλειψη κινήτρων κ.ά.).

    Στον κατεξοχήν αγροτικό Νομό Σερρών, ως εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, το εισόδημα του οποίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και εξαρτώμενο από το εισόδημα των αγροτών, όπως και η εν γένει κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας, θέτουμε τις παρακάτω προτάσεις μας  (στην πλειονότητά τους ταυτίζονται με τις προτάσεις των αγροτών, καθώς πολλοί είναι και μέλη του Επιμελητηρίου) ως βάση για τη συζήτηση, στην οποία σας καλούμε:

    Χαμηλή Φορολόγηση
    Μείωση κόστους παραγωγής – καλλιέργειας: μείωση της τιμής του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις
    Αξιοποίηση και χρήση Γεωθερμίας και Φυσικού Αερίου στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και σε θερμοκήπια και στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
    Δημιουργία αναπτυξιακών έργων Υποδομής,  που θα μειώνουν το κόστος και θα στηρίζουν την αγροτική καλλιέργεια (Αναδασμός, Αρδευτικά, Κέντρα συγκέντρωσης και προώθησης αγροτικών προϊόντων κ.ά. )
    Ενίσχυση ρευστότητας των αγροτών, εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση με χαμηλότοκα δάνεια και στο ηλεκτρονικό σύστημα τραπεζικών συναλλαγών (πιστωτικές κάρτες,  e-banking) και στα προγράμματα της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. για επιδότηση επιτοκίου αγροτικών δανείων.
    Στήριξη της τευτλοκαλλιέργειας και διασφάλιση της συνέχισης της παραγωγής ζάχαρης από την ΕΒΖ Α.Ε.
    Εθνική πολιτική στήριξης του πολύτιμου και ξεχωριστού προϊόντος της ελληνικής γης και της ελληνικής κτηνοτροφίας
    Εθνική πολιτική στήριξης των ξεχωριστών προϊόντων μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων ως πιστοποιημένων προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ.
    Εθνική στρατηγική εξαγωγών των μοναδικών ελληνικών προϊόντων στις αγορές της Ευρώπης και όλου του κόσμου.
    Ενίσχυση μέσω Εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 των επενδύσεων του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων με αυξημένα ποσοστά επιχορήγησης στο Ν. Σερρών.
    Καθοδήγηση και Διευκόλυνση συμμετοχής των Αγροτών στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 και σε άλλα προγράμματα της Ε.Ε. και χρηματοδοτικά εργαλεία.

    Κύριε Υπουργέ, η αποδοχή της πρόσκλησής μας θεωρούμε ότι είναι ζωτικής σημασίας για το Νομό Σερρών.
    Περιθώρια χρονικά, κοινωνικά και οικονομικά δεν υπάρχουν πια.
ΤΩΡΑ που ξεκινά η καλλιεργητική περίοδος ΠΡΕΠΕΙ:
    να δοθούν κίνητρα στους αγρότες να καλλιεργήσουν.

    να βρεθούν μέσα για μείωση του κόστους παραγωγής και καλλιέργειας.
    να αντιμετωπιστεί ο άνισος και αθέμιτος ανταγωνισμός με κίνητρα φορολογικά και αναπτυξιακά.
    να θέσουμε τους στόχους για την αξιοποίηση του πλούσιων παραγωγικών πηγών μας.
    να γίνει στο Επιμελητήριο Σερρών ειλικρινής διάλογος μεταξύ Υ.Π.Α.Α.Τ. και Αγροτών με στόχευση την ανάπτυξη και την προκοπή.
                                                                                                             Με τιμή
                                                                                                         Ο Πρόεδρος

                                                                                                     Χρήστος Μέγκλας