ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ένταξη του Ν. Σερρών στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια. Ο Πρόεδρος Χρήστος Μέγκλας αναφέρει στην επιστολή: “διαμαρτυρόμαστε διότι ότι ο Ν. Σερρών δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων, για τις οποίες το Επιχειρησιακό Σχέδιο διαπιστώνει την αναγκαιότητα ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων και Τεχνοπόλεων…..”

ΣΕΡΡΕΣ 07/02/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 590

ΠΡΟΣ: – Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας   και Ανάπτυξης
              Κο Αλέξανδρο Χαρίτση
     

ΚΟΙΝ:
– Γ.Γ. Βιομηχανίας, Κο Ευστράτιο Ζαφείρη
– Υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας Θράκης) Κα Μαρία Κόλλια Τσαρουχά
– Βουλευτές Ν. Σερρών
– Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, κο Ιωάννη Μωυσιάδη
 
             
ΘΕΜΑ:  Ένταξη του Ν. Σερρών στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια.

Αξιότιμε Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,
    Μελετήσαμε προσεκτικά τη Σύνοψη του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια, το οποίο εκπονήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας,  και διαμαρτυρόμαστε διότι ότι ο Ν. Σερρών δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων, για τις οποίες το Επιχειρησιακό Σχέδιο διαπιστώνει την αναγκαιότητα ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων και Τεχνοπόλεων, παρά το γεγονός ότι πληροί τα πιο βασικά κριτήρια για την ανάπτυξη αυτών:
    Εγγύτητα σε αστικό κέντρο (πόλεις Σερρών και Θεσσαλονίκης)
    Διέλευση αγωγού φυσικού αερίου
    Εξυπηρέτηση από Διεθνή Μεταφορικά Δίκτυα (κάθετος άξονας 60, Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνας, της Εγνατίας Οδού)
    Δυνατότητα συνδυασμένων μεταφορών (Εγνατία Οδός, Σιδηρόδρομος, εγγύτητα στο λιμάνι και στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης κ.ά)
    Διασυνοριακό Χαρακτήρα, καθώς αποτελεί την κεντρική πύλη εισόδου της χώρας από και προς την Ευρωπαϊκή  Ένωση μέσω των χερσαίων συνόρων με τη Βουλγαρία δια του κάθετου άξονα 60 της Εγνατίας Οδού.
    Γειτνίαση με Κέντρα Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, καθώς στο Δ. Σερρών εδρεύει το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με Σχολές Διοίκησης και Οικονομίας και Τεχνολογικών Εφαρμογών, και το ΤΕΦΑΑ Σερρών.
    Διαθέτει θεσμοθετημένες περιοχές για την εγκατάσταση επιχειρήσεων, δηλαδή ΒΙ.ΠΕ. και ΒΙΟ.ΠΑ.
    Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω σε συνδυασμό με:
•    την ύπαρξη κατάλληλων και προσφερόμενων με χαμηλό κόστος εκτάσεων γης, όπου μπορούν να αναπτυχθούν Επιχειρηματικά Πάρκα και Τεχνοπόλεις
•    τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Ν. Σερρών που τον καθιστούν ελκυστικό για επενδυτικά σχέδια (εύφορος κάμπος, γεωθερμικά πεδία, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, τουρισμός, μεταφορές, καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό κ.π.ά.)
ζητάμε:
    να ενταχθεί ο Ν. Σερρών μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων, στις οποίες το Επιχειρησιακό Σχέδιο διαπιστώνει την αναγκαιότητα και δυνατότητα ανάπτυξης  Επιχειρηματικών Πάρκων και Τεχνοπόλεων
    να διασφαλιστεί η δυνατότητα ανάπτυξης στο Ν. Σερρών τέτοιου είδους Επιχειρηματικού Πάρκου ή Τεχνοπόλεως βάσει συμβατότητας με τις κατάλληλες υπάρχουσες εκτάσεις γης, και οι οποίες τεκμηριώνουν την οικονομική βιωσιμότητα των Ε.Π. και των Τεχνοπόλεων
    να διασφαλιστεί η δυνατότητα νέων επενδύσεων στο Νομό Σερρών
    να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση επενδύσεων στο Ν. Σερρών από πόρους και προγράμματα του ΕΣΠΑ, του αναπτυξιακού νόμου κ.λ.π.
    να διασφαλιστούν σε κάθε περίπτωση οι μελλοντικές επενδύσεις και η συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων επιχειρήσεων
    Είμαστε στη διάθεσή σας στο πλαίσιο του γόνιμου διαλόγου και της συνεργασίας προκειμένου να συμμετέχουμε στις συζητήσεις με το Υπουργείο σας, όπου θα σας αναπτύξουμε τα σχέδιά μας και θα σας παράσχουμε κάθε πρόσθετη πληροφορία και διευκρίνηση.                                                                                                                                

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Χρήστος Μέγκλας