Ημέρα: 7 Φεβρουαρίου 2018

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ένταξη του Ν. Σερρών στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια. Ο Πρόεδρος Χρήστος Μέγκλας αναφέρει στην επιστολή: “διαμαρτυρόμαστε διότι ότι ο Ν. Σερρών δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων, για τις οποίες το Επιχειρησιακό Σχέδιο διαπιστώνει την αναγκαιότητα ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων και Τεχνοπόλεων…..”

ζητάμε:  να διασφαλιστούν σε κάθε περίπτωση οι μελλοντικές επενδύσεις και η συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων επιχειρήσεων  να διασφαλιστεί η δυνατότητα ανάπτυξης στο Ν. Σερρών τέτοιου είδους Επιχειρηματικού Πάρκου ή Τεχνοπόλεως βάσει συμβατότητας με τις κατάλληλες υπάρχουσες εκτάσεις γης, και οι οποίες τεκμηριώνουν την οικονομική βιωσιμότητα των Ε.Π. και των Τεχνοπόλεων