ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Κο Ευστάθιο Γιαννακίδη, για την αύξηση του Προϋπολογισμού της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»……….ο Προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της Δράσης είναι χαμηλός…….ζητάμε μεταξύ των κριτηρίων της αξιολόγησης των προτάσεων να περιλαμβάνονται κριτήρια που σχετίζονται με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν επιχειρήσεις από το Νομό Σερρών

Σέρρες 15/02/2019

Αρ. Πρωτ.: 653

ΠΡΟΣ:  Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης
Κο Ευστάθιο Γιαννακίδη

ΚΟΙΝ: Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
Κος Απόστολο Τζιτζικώστα

–    Βουλευτές Ν. Σερρών   
                                                                               

ΘΕΜΑ: Προϋπολογισμός της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»
Αξιότιμε Κύριε Υφυπουργέ,

    Μία πολύ σημαντική Δράση η «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» προκηρύχθηκε, στην οποία βάσει των επιλέξιμων Κ.Α.Δ. είναι επιλέξιμες χιλιάδες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς και θα μπορούσαν να εντάξουν δαπάνες που θα ενίσχυαν την ανταγωνιστικότητά τους.
    Ωστόσο, θεωρούμε ότι ο Προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της Δράσης είναι χαμηλός και έτσι και ο Προϋπολογισμός των 33.000.000 € που κατανέμεται στις πέντε Περιφέρειες, μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία ανήκει ο Νομός Σερρών, είναι μικρός σε σχέση με τον αριθμό των επιχειρήσεων, και πολύ φοβόμαστε ότι δεν είναι αρκετός ώστε να κατανεμηθεί σε αυτές δεδομένων των αναγκών τους σε επενδύσεις.
      Ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις του Νομού μας, οι οποίες στην αξιολόγηση των προτάσεών τους θα αντιμετωπίσουν και το μεγάλο ανταγωνισμό από τις επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης, εκτιμούμε ότι τα κονδύλια που θα κατανεμηθούν – αν και σε όσες επιχειρήσεις καταφέρουν τελικά να ενταχθούν – θα είναι ελάχιστα και σε καμία περίπτωση τόσα ώστε να ανταποκριθούν στη ζήτηση, σύμφωνα με το ενδιαφέρον που διαπιστώνουμε ότι υπάρχει.
     Ζητάμε να εξετάσετε την ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Νομός μας, καθώς κατατάσσεται στην τελευταία θέση ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ των Νομών της χώρας (βλ. παρακάτω πίνακα) και να αυξήσετε τον Προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης της Δράσης, ώστε να αυξηθεί και αυτός που κατανέμεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης ζητάμε μεταξύ των κριτηρίων της αξιολόγησης των προτάσεων να περιλαμβάνονται κριτήρια που σχετίζονται με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν επιχειρήσεις από το Νομό Σερρών, γεγονός που θα συμβάλλει στην αύξηση του ΑΕΠ του Νομού μας.
      
      Σε διαφορετική περίπτωση η επιχειρηματική κοινότητα των Σερρών δεν θα είναι μεταξύ των ωφελούμενων της Δράσης αυτής, καθώς οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούμε θα μείνουν τελικά και πάλι απ΄ έξω και δεν θα τύχουν ενισχύσεων.

Με τιμή,
Χρήστος Μέγκλας
Πρόεδρος