Ημέρα: 18 Φεβρουαρίου 2019

Στο Επιμελητήριο Σερρών η παρουσίαση των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ : «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» και «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση» στις 19/2/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30……η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σας προσκαλεί στην ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Σερρών

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση των Δράσεων και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Κο Ευστάθιο Γιαννακίδη, για την αύξηση του Προϋπολογισμού της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»……….ο Προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της Δράσης είναι χαμηλός…….ζητάμε μεταξύ των κριτηρίων της αξιολόγησης των προτάσεων να περιλαμβάνονται κριτήρια που σχετίζονται με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν επιχειρήσεις από το Νομό Σερρών

Σε διαφορετική περίπτωση η επιχειρηματική κοινότητα των Σερρών δεν θα είναι μεταξύ των ωφελούμενων της Δράσης αυτής, καθώς οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούμε θα μείνουν τελικά και πάλι απ΄ έξω και δεν θα τύχουν ενισχύσεων.