ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΚΛΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ “ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ” ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ :

ΘΕΜΑ: ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΜΦΙΠΟΛΗ – ΚΑΒΑΛΑ

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Το Επιμελητήριο Σερρών παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις δηλώσεις σας για τη «Σιδηροδρομική Εγνατία». Από τη διερεύνηση του θέματος διαπιστώνουμε ότι από το Υπουργείο, τον ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ δρομολογούνται παράλληλα: 

από τη μία η βελτίωση στο υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο «Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνας» και «Στρυμόνας – Δράμα – Αλεξανδρούπολη» και συγκεκριμένα τρία (3) έργα: 

1. Ολοκλήρωση της αναβάθμισης – ηλεκτροκίνησης στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνας της «Σιδηροδρομικής Εγνατίας», 

2. Αναβάθμιση της μονής γραμμής και εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης – σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης στο τμήμα Στρυμόνας – Δράμα – Αλεξανδρούπολη, και 

3. Αναβάθμιση της μονής γραμμής και εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης – σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης στο τμήμα Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο 

και από την άλλη η χάραξη νέας σιδηροδρομικής γραμμής «Θεσσαλονίκη – Αμφίπολη – Ν. Καρβάλη» που θα διέρχεται νότια του Ν. Σερρών (παραλιακή χάραξη), παράλληλα της οδικής Εγνατίας, παρακάμπτοντας την πόλη των Σερρών! 

Ως Επιμελητήριο Σερρών διαμαρτυρόμαστε για την παράκαμψη των Σερρών, όπως αυτή διαφαίνεται από την προτεινόμενη νέα χάραξη της μελλοντικής «Σιδηροδρομικής Εγνατίας» Θεσσαλονίκης – Αμφίπολης – Καβάλας, θεωρώντας συμφέρον για τις Σέρρες, τη Δράμα και τις λοιπές πρωτεύουσες Νομών, αλλά και για το επαγγελματικό και επιχειρηματικό τους γίγνεσθαι, να υπάρχει σύνδεση αυτών με τη Σιδηροδρομική Εγνατία, γιατί μέσω (και) αυτής της οδού θα υπάρξει ανάπτυξη και εξωστρέφεια. 

Πράγματι, η νέα σιδηροδρομική χάραξη Θεσσαλονίκης – Αμφίπολης – Καβάλας παράλληλα με την οδική Εγνατία, για την οποία μάλιστα ο ΟΣΕ, ύστερα από σειρά μελετών που έχουν εκπονηθεί (βλ. μελέτη ΤΕΕ/ΠΚΜ με τίτλο ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ) δημοσίευσε ήδη στις 12/02/2016 Προκήρυξη για την εκπόνηση μελέτης, προϋπολογισμού 3.799.981,12€ (!!!) (Χρηματοδότηση από CEF) με τίτλο «Μελέτη χάραξης νέας σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Αμφίπολης – Νέας Καρβάλης», μάς δημιουργεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία για τη μελλοντική χρήση της υφιστάμενης γραμμής Στρυμόνας – Σέρρες – Δράμα – Ξάνθη, ακόμα και με τις αναβαθμίσεις και ηλεκτροκινήσεις που σχεδιάζονται από ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ να γίνουν σε αυτήν (βλ. παραπάνω), και πολύ φοβούμαστε ότι ο Ν. Σερρών και οι επιχειρήσεις του (αγροτικός νομός με πολλά γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα και άλλα προϊόντα και εμπορεύματα) θα μείνουν εκτός ανταγωνιστικού σιδηροδρομικού δικτύου!

Θεωρούμε, Κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη το φόβο που εκφράζουμε για το αναπτυξιακό μέλλον των Σερρών από την υλοποίηση της προτεινόμενης νέας χάραξης της μελλοντικής «Σιδηροδρομικής Εγνατίας». 

Θεωρούμε ότι η βελτίωση του υφιστάμενου σιδηροδρομικού δικτύου Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνας και Στρυμόνας – Δράμα – Αλεξανδρούπολη, με την άμεση υλοποίηση των έργων ηλεκτροκίνησης που δρομολογούνται, σε συνδυασμό με:

την αξιοποίηση των ιδιόκτητων αποθηκών του ΟΣΕ ανά στάση και σταθμό στην υπάρχουσα σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη για την αποθήκευση και μεταφορά εμπορευμάτων

τη σύνδεση της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών με το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο και 

τη νέα γραμμή σύνδεσης του υφιστάμενου σιδηροδρομικού δικτύου από τους Τοξότες Ξάνθης με τη Νέα Καρβάλη Καβάλας

θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν πιο γρήγορα και με λιγότερο κόστος – στις παρούσες οικονομικές συνθήκες για τη χώρα – την καλύτερη και ταχύτερη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών,

χωρίς τη διάθεση τεράστιων οικονομικών πόρων πολλών δισεκατομμυρίων – η πηγή χρηματοδότησής του δεν έχει εξευρεθεί (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ΣΔΙΤ κ.ά) – για την υλοποίηση ενός αμφίβολης σκοπιμότητας έργου, 

με την κατεύθυνση των πόρων προς άλλα αναπτυξιακά έργα και πολιτικές, τα οποία χρειάζεται άμεσα η οικονομία της χώρας, και

χωρίς να διακυβεύεται το αναπτυξιακό μέλλον περιοχών, όπως οι Σέρρες, που δεν έχουν άλλα περιθώρια απομόνωσης και υστέρησης. 

Προς επίρρωση των επιφυλάξεων που εκφράζουμε με την παρούσα επιστολή για τη νέα χάραξη της «Σιδηροδρομικής Εγνατίας» Θεσσαλονίκη – Αμφίπολη – Καβάλα, συνυποβάλλουμε την επιστημονική άποψη του Καθηγητή του Α.Π.Θ. στα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, κου Αριστοτέλη Νανιόπουλου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση και σας καλούμε στο Επιμελητήριο Σερρών σε ειδική σύσκεψη επί του θέματος, προκειμένου να καταθέσουμε και δια ζώσης τις θέσεις μας. 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος 

Χρήστος Μέγκλας