ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4: ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ – ΕΩΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ 5047/Β’/14.11.2020) η υπ’ Αριθμ. ΓΔΟΥ 281 “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020”. 

Υπενθυμίζουμε ότι το 50% του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται υπό τον όρο διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης έως την 31η Μαρτίου 2021. 

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport έως τις 30 Νοεμβρίου 2020. 

Δείτε αναλυτικά τους δικαιούχους , το ύψος της ενίσχυσης, τη διαδικασία υποβολής και χορήγησης της ενίσχυσης στην απόφαση στα συνημμένα αρχεία. 

Σχετικά Αρχεία: