Ημέρα: 16 Νοεμβρίου 2020

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΨΟΥΣ 6% ΣΕ ΕΡΓΑ ΑΠΕ

Διαμαρτυρία για την επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 6% σε έργα ΑΠΕ που λειτουργούν πριν από το 2015 με το σύστημα των εγγυημένων τιμών αναφοράς απέστειλε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, Χρήστος Μέγκλας, προς τους αρμόδιους φορείς.

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4: ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ – ΕΩΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ 5047/Β’/14.11.2020) η υπ’ Αριθμ. ΓΔΟΥ 281 “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020”.