ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΟΒΟΛΗ 7: ΕΩΣ 10 ΜΑΪΟΥ 2021 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Δημοσιεύθηκε η απόφαση ΓΔΟΥ 420/2021με την οποία ορίζεται η διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport»: https://www.aade.gr/mybusinesssupport.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 10η Μαΐου 2021.

Δείτε αναλυτικά την ΓΔΟΥ 232/2021 στα συνημμένα αρχεία.

Σχετικά Αρχεία: