Ημέρα: 26 Απριλίου 2021

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΟΒΟΛΗ 7: ΕΩΣ 10 ΜΑΪΟΥ 2021 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Δημοσιεύθηκε η απόφαση ΓΔΟΥ 420/2021με την οποία ορίζεται η διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Β’ ΚΥΚΛΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ

Δημοσιεύτηκε η 1η τροποποίηση της υπ’ αρ. 24101/25.2.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρόσκληση για τον Β’ κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19 » (Β’ 757).