Επιχειρηματική Αποστολή Νανοτεχνολογίας – Τόκυο 25-29/1/2016

Επιχειρηματική Αποστολή Νανοτεχνολογίας

25-29 Ιανουαρίου 2016, Τόκυο

Προθεσμία συμμετοχής: 29 Οκτωβρίου 2015

Απευθύνεται σε εταιρείες ή clusters νανοτεχνολογίας που θέλουν να συναντήσουν ιαπωνικές εταιρείες
και να μετάσχουν  εξατομικευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις στην
“nano tech – International Nanotechnology Exhibition and Conference” (27-29/1/2016)

Η συμμετοχή των μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων ενισχύεται με 600€ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Περισσότερες πληροφορίες: www.japan-greece-business.gr/#!japan-greece-business-mission/cr5h