ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 2009 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ  ΒΡΑΒΕΙΑ 2009
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Σερρών αποφάσισε στη συνεδρίαση 9/9.12.2009 να βραβεύσει, για δεύτερη φορά, τις επιχειρήσεις του Νομού μας. Μια βράβευση που θα αναδεικνύει την ικανότητα, την ποιότητα και την υπευθυνότητα στο χώρο των επιχειρήσεων. Τα βραβεία που θα απονεμηθούν σε επιχειρήσεις των Σερρών, δεν θα αφορούν απλώς επιχειρηματικές επιτυχίες που αποτυπώνονται σε νούμερα και οικονομικά αποτελέσματα. Ο θεσμός αυτός θα επιβραβεύει ανθρώπους, αντιλήψεις αξίες. Θα διακριθούν αυτοί που τόλμησαν να επενδύσουν στη γνώση , στον άνθρωπο, στην καινοτομία , στην ποιότητα. Θα διακριθούν εκείνοι που κατάφεραν να κερδίσουν την αναγνώριση και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Θα διακριθούν εκείνοι που κατάφεραν να συνδέσουν την επιχειρηματική τους λειτουργία με το σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον και με την ευθύνη απέναντι στην κοινωνία , να θέσουν φιλόδοξους στόχους, να επενδύσουν σε αξίες . Είναι οι άνθρωποι  και οι επιχειρήσεις που δείχνουν ένα ξεκάθαρο δρόμο για την ελληνική επιχειρηματικότητα και για την ελληνική οικονομία.

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ :

 • 1. ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • 2. ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 • 3. ΒΡΑΒΕΙΟ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
 • 4. ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
 • 5. ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 • 6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
 • 7. ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • 8. ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΧΟΥΜΕ:

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η επιτροπή θα λάβει υπόψη :

 • Το ποσοστό των εξαγωγών στον συνολικό τζίρο της επιχείρησης
 • Την τάση των εξαγωγών κατά τα τελευταία χρόνια
 • Την συνολική τάση του κλάδου όπου ανήκει η επιχείρηση
 • Το πλήθος των εξαγόμενων προϊόντων
 • Το απόλυτο μέγεθος των εξαγωγών
 • Την επανακυκλοφορία των εισαγόμενων κεφαλαίων στο τοπικό οικονομικό κύκλωμα .

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΗΣ  ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η επιτροπή θα λάβει υπόψη :

 • Τα ποσοστά αύξησης των εργαζομένων κατά τα τρία τελευταία χρόνια
 • Τον απόλυτο αριθμό των εργαζομένων
 • Την συνολική τάση του κλάδου
 • Την αύξηση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης
 • Την ύπαρξη επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

ΒΡΑΒΕΙΟ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Η επιτροπή θα λάβει υπόψη:

 • Το ποσοστό των συνολικών πωλήσεων της επιχείρησης που πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικών μεθόδων
 • Το ποσοστό των εργασιών της επιχείρησης προς τρίτους (δημόσιο, τράπεζες , προμηθευτές ) που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα.
 • Τα μέσα που χρησιμοποιεί για την ηλεκτρονική προσέλκυση πελατείας , διαχειρίσεις προμηθευτών και αποθεμάτων κ.τ.λ.
 • Το ύψος των συνολικών επενδύσεων στον τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν κατά την τελευταία τριετία

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η επιτροπή θα λάβει υπόψη:

 • Την παραγωγή αποδεδειγμένα καινοτόμων προϊόντων και το εύρος αποδοχής τους από την αγορά
 • Την υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων πάνω στην παραγωγική διαδικασία και πάνω στη παροχή υπηρεσιών .
 • Το ποσοστό των δαπανών της επιχείρησης ως μέρος του συνόλου των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη.
 • Το απόλυτο μέγεθος των δαπανών της επιχείρησης για έρευνα και ανάπτυξη

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

Οι υποψήφιες επιχειρήσεις, μαζί με σχετικό φάκελο για το βραβείο αυτό, θα υποβάλλουν προσχεδιασμένο έντυπο στο οποίο κωδικοποιούνται οι απαιτήσεις του εν λόγω βραβείου.

Το έντυπο αυτό μπορούν να το παραλάβουν από τα γραφεία του Επιμελητηρίου  Σερρών (Π. Κωστοπούλου 2, 62132 Σέρρες τηλ.23210 99726  φαξ 23210 99740).

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ         

  Η επιτροπή θα λάβει υπ' όψιν :

 • 1) το εύρος της παρουσίας του προϊόντος στις αγορές τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
 • 2) Το δίκτυο διανομής και πώλησης του προϊόντος
 • 3) Την θέση που κατέχει το προϊόν σε σχέση με ανταγωνιστικά προϊόντα στην αγορά την οποία ανήκει από άποψη πωλήσεων.
 • 4) Τις δαπάνες διαφήμισης και προώθησης της εταιρίας για το συγκεκριμένο προϊόν
 • 5) Πώληση σε επώνυμα καταστήματα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η επιτροπή θα λάβει υπόψη:

 • Τις επενδύσεις και παρεμβάσεις των επιχειρήσεων οι οποίες στοχεύουν στην παραγωγική διαδικασία και έχουν σαν στόχο την μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, την παραγωγή οικολογικών και φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων.
 • Η παραγωγή οικολογικών προϊόντων.
 • Η παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων.
 • Η ανάληψη δράσεων για την αποκατάσταση περιβαλλοντολογικών πληγών.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Η επιτροπή θα λάβει υπόψη:

 • Την συνεισφορά της επιχείρησης σε κάθε λογής κοινωνική δραστηριότητα. Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με το ύψος των δαπανών της επιχείρησης, την διάρκειά τους μέσα στο χρόνο, το ύφος των δραστηριοτήτων και των συνολικό αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο.

Καλούνται οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, να υποβάλλουν φακέλους μέχρι 10 Ιανουαρίου 2010 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Σερρών.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του Επιμελητηρίου Σερρών  23210 99726 υπεύθυνη κα Τσιαρέα Ελισάβετ.

Οι φάκελοι υποβολής προτάσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό των βραβείων πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία τα οποία θα αποδεικνύουν, κατά το μέγιστο δυνατό, την ταύτιση της επιχείρησης με τα κριτήρια αξιολόγησης.

Η βράβευση θα γίνει κατά τη διάρκεια της δεξίωσης του Επιμελητηρίου Σερρών για το νέο έτους το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2010, στο  ξενοδοχείο ELPIDA RESORT & SPA, παρουσία του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κ. Γεωργίου Κασιμάτη.