ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

Επιχειρηματική αποστολή στην Ιαπωνία θα πραγματοποιήσει το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των γυναικών και την προώθηση ελληνικών προϊόντων στις ξένες αγορές.

Η αποστολή θα πραγματοποιηθεί από τις 28 Μαρτίου 2016 έως τις 06 Απριλίου 2016. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΕΕΔΕΓΕ, Ακαδημίας 6, 106 71 Αθήνα, τηλ. 210 3387104-106 Φαξ: 210 3622320. Site: www.eedege.gr, e-mail: president@eedege.gr