«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Δημοσιεύτηκε η 11η τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Η τροποποίηση αφορά, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα των δικαιούχων να συμμετέχουν και σε ψηφιακές εκθέσεις με τις ανάλογες επιλέξιμες δαπάνες.

Με δεδομένο ότι για το 2020 οι εκθέσεις αναβλήθηκαν και για το έτος 2021 δεν προβλέπεται να διεξαχθούν λόγω της πανδημίας του COVID-19, το Υπουργείο Ανάπτυξης δίνει πλέον την δυνατότητα σε επιχειρήσεις που ήδη είχαν δηλώσει – προγραμματίσει την συμμετοχή τους με φυσική παρουσία στις παραδοσιακές εκθέσεις και δεν μπόρεσαν και συνεχίζουν να μη μπορούν να την πραγματοποιήσουν, να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν μέρος από τους ήδη εγκεκριμένους προϋπολογισμούς τους σε ψηφιακές εκθέσεις.

Η νέα δυνατότητα ενισχύει τις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού για τις εξαγωγές και τις εξαγωγικές επιχειρήσεις σε όλα τα επίπεδα. Παράλληλα  συμβάλει στον ταχύτερο μετασχηματισμό και ενσωμάτωση της νέας ψηφιακής εποχής στην δράση των εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων ενισχύοντας την διεθνή ανταγωνιστικότητά τους και κατ’ επέκταση την εθνική οικονομία και την απασχόληση.

Δείτε την τροποποίηση στα συνημμένα αρχεί. 

Σχετικά Αρχεία: