Ημέρα: 22 Απριλίου 2021

«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Δημοσιεύτηκε η 11η τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020. Η τροποποίηση αφορά, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα των δικαιούχων να συμμετέχουν και σε ψηφιακές εκθέσεις με τις ανάλογες επιλέξιμες δαπάνες.

5 ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Μείωση προκαταβολής για φυσικά και νομικά πρόσωπα | Μείωση συντελεστή φόρου νομικών προσώπων | Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και για το 2022 | Αναστολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης