ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 2024-2025 Σ.Κ.ΝΙΓΡΙΤΑΣ

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 04 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ-ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ) 9ΧΜΦ46Μ46Ξ-Ν2Π

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 01 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΡΟΦΙΜΑ) ΨΙΟΠ46Μ46Ξ-Η32

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 02 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ) ΡΨΚ346Μ46Ξ-Α6Χ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 03 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) ΨΤΜ846Μ46Ξ-761

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 05 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ) ΨΠΧΣ46Μ46Ξ-ΧΘ2

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 06 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΦΕΔΕΣ) 937Σ46Μ46Ξ-9ΡΓ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 07 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΗΛΕΚΑΡΤΕΣ) ΡΓΖΖ46Μ46Ξ-ΞΤΜ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 08 ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΡΥΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΨΩΠΣ46Μ46Ξ-ΒΛΠ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 09 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΖΥΜΗ ΚΑΙ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΨΘΑ746Μ46Ξ-Γ0Σ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 10 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΓΩΤΩΝ 2024 6ΛΙΩ46Μ46Ξ-ΣΚΔ

5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΙΤΗΡΙΟ