Ζημιές για το σύνολο της μεταποίησης στη Βόρεια Ελλάδα το 2011

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), για έβδομη συνεχή χρονιά, δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα της επεξεργασίας χρηματοοικονομικών στοιχείων τριακοσίων (300) ισολογισμών του έτους 2011 αντίστοιχων επιχειρήσεων μελών του, με έδρα το Βορειοελλαδικό Τόξο, καταγράφοντας ζημιές, περαιτέρω απώλεια θέσεων εργασίας και λουκέτα, προ των πυλών.
 

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Επιγραμματικά, τα βασικά συμπεράσματα από την εφετινή επεξεργασία των στοιχείων, είναι:

1.        Το 50% των μεταποιητικών επιχειρήσεων, εργάζονται πλέον με ζημιές. Το συγκεκριμένο ποσοστό είναι απολύτως αντιπροσωπευτικό της βαθιάς κρίσης στην οποία έχει περιέλθει η μεταποίηση κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, αφού τη χρονιά πριν την έναρξή της, το ποσοστό των ζημιογόνων επιχειρήσεων ήταν μόλις 16%.
2.        Το οριακό, ουσιαστικά μηδενικό, περιθώριο καθαρού κέρδους του 2010, μόλις 0,046%, δεν έχει απλώς μηδενιστεί , αλλά πλέον έχει λάβει αρνητικό πρόσημο.
3.        Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαπίστωσης, τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων μειώθηκαν κατά 106,6%, και πλέον το συνολικό αποτέλεσμα του ενοποιημένου ισολογισμού των επιχειρήσεων του δείγματος είναι αρνητικό. (από 2 εκ. € κέρδη το 2010, έχουμε πλέον 115.000 € ζημίες για το 2011).
4.        Το 33,5% των επιχειρήσεων του δείγματος κατέγραψε πτώση του κύκλου εργασιών από 10% έως 50%, ενώ το 18,5% από 3% έως και 10%.
5.        Τις ισχυρότερες επιπτώσεις από την οικονομική κρίση βιώνουν οι μεταποιητικές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μέχρι 10 εκ. €, αφού περίπου το 55% από αυτές είναι πλέον ζημιογόνες, και,
6.        Όσον αφορά τα κλαδικά αποτελέσματα, 7 στις 10 επιχειρήσεις από τους κλάδους των δομικών υλικών, του ξύλου και του χαρτιού, είναι πλέον ζημιογόνες, με πολλές από αυτές να βρίσκονται ένα βήμα πριν την απόφαση αναστολής λειτουργίας τους. Όμως, το πλέον ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι 1 στις 3 επιχειρήσεις τροφίμων είναι πλέον ζημιογόνα, για έναν κλάδο που μεταποιεί είδη πρώτης ανάγκης και διαχρονικά αποτελούσε πυλώνα ανάπτυξης για τη Βόρεια Ελλάδα και τη μεταποίηση.