Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. – Ως Διοίκηση του Επιμελητηρίου Σερρών επιδιώκουμε να υποστηρίξουμε με την τεχνογνωσία του Επιμελητηρίου τη συμμετοχή Σερραίων Επαγγελματιών – Μελών μας σε γενικές ή κλαδικές Εκθέσεις στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό έτους 2018.

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
    Ως Διοίκηση του Επιμελητηρίου Σερρών επιδιώκουμε να υποστηρίξουμε με την τεχνογνωσία του Επιμελητηρίου τη συμμετοχή Σερραίων Επαγγελματιών – Μελών μας σε γενικές ή κλαδικές Εκθέσεις στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό έτους 2018. Σας καλούμε να μας ενημερώσετε σε πρώτη φάση για το ενδιαφέρον σας σχετικά με τις Εκθέσεις (βλ. ενδεικτικά Παράρτημα Α΄), στις οποίες θα μπορούσατε και θα επιθυμούσατε να συμμετάσχετε, είτε ατομικά είτε ομαδικά.
Παρακαλείστε, λοιπόν, να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί έως την Παρασκευή 26.01.2018.

Με τιμή,
Χρήστος Μέγκλας
Πρόεδρος

Συνημμένα Παραρτήματα:
1.    Παράρτημα Α’ : Ενδεικτικές Εκθέσεις έτους 2018
2.    Παράρτημα Β’ : Ερωτηματολόγιο – Εκδήλωση Ενδιαφέροντος